Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Koordinatorskolen gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Meld meg på

Beskrivelse

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygg- eller anleggsplasser, eller bare Byggherreforskriften av 1995, ble revidert og iverksatt januar 2010. Den reviderte forskriften inneholder skjerpede krav til kunnskap og praktisk erfaring uten at dette er klart definert. Det er derfor behov både for en konkretisering av hvilke krav som stilles og hvilket ansvar du som koordinator har.

Kurset arrangeres månedlig og gjennomføres over to samlinger (à to dager) inklusive befaring i samarbeid med NBEF, Forsvarsbygg og Fellesforbundet.

Les mer / meld deg på via koordinatorskolen.no >>

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Utbyggingsplaner

21. mai
kl. 10:00–16:00