Gjennom dette todagers kurset får du en grundig innføring i planlegging, inngåelse og gjennomføring av kontrakter. Kurset forutsetter ikke forkunnskaper innen jus.

Meld meg på

Kontraktsrett for ingeniører er et praktisk kurs for deg som på en eller annen måte er involvert i inngåelse og gjennomføring av kontrakter.

 • Lær hvordan du inngår og forstår avtaler
 • Bli trygg på ulike kontraktsformer og reglene som regulerer dem
 • Hva er virkningene av brutte avtaler og hvordan forebygge og løse tvister?

Sentrale temaer på kurset:

 • Grunnleggende prinsipper i kontraktsretten
 • Avtaleinngåelse – også anbud og offentlige anskaffelser
 • Når er en kontrakt brutt?
 • Hvilke konsekvenser har det at en kontrakt brytes?
 • Kjøpekontrakter
 • Avtaler om tilvirkning (byggekontrakter, fabrikasjonskontrakter mv)
 • Hvordan unngå tvister samt hvordan løse oppståtte tvister?
 • Praktisk anvendelse av kursinnholdet gjennom case-studier

Målgruppe

Kurset er spesielt utviklet for ingeniører.

Elektronisk dokumentasjon

Kursdokumentasjon blir sendt til deg elektronisk før kurset. Husk å ta med pc på kurset, eller printe dette ut på forhånd.

Skriv ut

Dag 1

09:00

Registrering og kaffe

09:30

Oppstart: Innføring i kontraktsretten

 • Hvordan går vi frem for å løse kontraktsrettslige spørsmål?
 • Kontraktrettens rettskilder
 • Relevans, tolkning og vekt
 • Grunnleggende prinsipper
 • Case

Avtaleinngåelse

 • Når er det inngått en rettslig bindende avtale?
 • Avtalelovens system: tilbud - aksept
 • Ulovfestede regler om avtaleinngåelse
 • Hvilke regler gjelder ved anbud?
 • Case

12:00

Lunsj

13:00

Avtaletolking

 • Hva er avtaletolkning?
 • Hvilke regler styrer tolkningen?
 • Forstå tolkningsprosessen og grunnleggende tolkningsprinsipper
 • Hvilke tolkningsmomenter finnes og hva tilsier de?
 • Case

Kontraktsbrudd

 • Hva er kontraktsbrudd?
 • Når foreligger en mangel?
 • Når foreligger det forsinkelse?

Sanksjoner ved kontraktsbrudd

 • Oversikt over sentrale sanksjoner
 • Hva skal til for å kunne heve?
 • Når kan man kreve erstatning?
 • Hvilke regler gjelder for reklamasjon ved kontraktsbrudd?
 • Case

17:00

Avslutning dag 1

Dag 2

09:00

Oppstart

Avtaler og kjøp

 • Hva er et kjøp?
 • Hvilken lov gjelder - kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?
 • Rettigheter ved kontraktsbrudd
 • Internasjonale aspekter ved kjøp
 • Case

Tilvirkningsavtaler

 • Hva er en tilvirkningskontrakt?
 • Hvorfor bruke standardkontrakter?
 • Sentrale standardkontrakter i praksis
 • Case

12:30

Lunsj

13:30

Oversikt over noen andre kontraktstyper

Hvordan unngå tvister?

 • Tips for utforming av kontrakten
 • Hvordan opptre under kontraktsgjennomføringen?
 • Særlig om internasjonale forhold

Hvordan løse tvister?

 • Hva skal man gjøre når en tvist har oppstått?
 • Legger kontrakten eller lovgivningen noen føringer?
 • Tvisteløsning innenfor domstolene
 • Alternative tvisteløsningsformer, herunder voldgift
 • Case

Oppsummering

16:30

Avslutning dag 2

 • Johannes Meyer-Myklestad

  Advokat

  Wikborg Rein & Co Advokatfirma AS avd Oslo

  Johannes Meyer-Myklestad er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kontraktsrett samt entreprise og prosedyre.

  Meyer-Myklestad har bred erfaring med prosedyre/tvisteløsning og rådgivning på eiendomsrettslige felt, herunder entrepriserett, plan- og bygningsrett og offentlige anskaffelser innen bygg og anlegg. Meyer-Myklestad har også erfaring med å håndtere erstatningssaker på andre områder, samt erfaring med tomtefeste og skjønn.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: