19.–20. okt.

Konflikter er naturlige og kan håndteres. De kan likevel oppleves ubehagelige og uhåndterlige, særlig i de tilfellene der konflikten har følelsesmessige og medmenneskelige konsekvenser. Hvis man i tillegg opplever at det benyttes hersketeknikk og manipulering, vil det være spesielt krevende for deg som tillitsvalgt.

Meld meg på

Det er ikke tvil om at du som tillitsvalgt står foran en av dine mest utfordrende oppgaver når du skal håndtere og løse en konflikt. I samarbeid med Leif Stapnes, som har betydelig teoretisk innsikt og praktisk kunnskap om konflikthåndtering, har Tekna utformet et kurs der du får ny innsikt i:

 • Anerkjente modeller for konflikthåndtering
 • Utnytte læring av tidligere konflikter
 • Tillitsvalgtes rolle i konflikter på arbeidsplassen

Kursform

Kurset veksler mellom foredrag fra kursleder Leif Stapnes og Teknas spesialrådgiver og praktisk gruppearbeid der du jobber med konflikter som du selv har opplevd eller kjenner til.

Fornøyde deltakere

Kurset er holdt to ganger i året siden 2002. Flere hundre tillitsvalgte har gitt kurset gode tilbakemeldinger, spesielt for dets praktiske anvendelse og innhold som bygger på anerkjent teori og forskning.

Forberedelser

Best utbytte av dette kurset får du dersom du på forhånd har reflektert rundt konflikter du kjenner til, eller selv har opplevd.

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i Tekna-grupper i private-, statlige og kommunale virksomheter.

Praktisk informasjon

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 22263

Fordypningskurs

Dette kurset er et av fordypningskursene i tillitsvalgtopplæringen. Du må ta Grunnkurset før du deltar.

Skriv ut

Onsdag 19. oktober 2022

09.45

Registrering og morgenmat

10.00

Velkommen ved kursledere og deltakere

 • Forventningsavklaring og aktuelle problemstillinger
 • Gruppeinndeling og utdeling av caser

11.00

Hva er en konflikt?

 • Hva skiller en konflikt fra uenighet og diskusjon?
 • Hva kjennetegner forskjellige typer av konflikter?
 • Aktuelle case

13.00

Lunsj

14.00

Tillitsvalgtes rolle i konflikter på arbeidsplassen

 • Regelverk
 • Praktisk håndtering i et juridisk perspektiv

14.45

Pause

15.00

Om konflikthåndtering og konfliktløsning

 • Hvilke strategier og verktøy har du til rådighet når du er involvert i en konfliktsituasjon?
 • Hvordan kan du bidra til å forebygge konflikter?
 • Aktuelle case

16.00

Pause

16.15

Er det sammenheng mellom konflikter og hersketeknikker?

 • Hva kan du gjøre hvis du opplever at noen benytter hersketeknikker og manipulering?
 • Flere diskusjoner i gruppene

17.00

Avslutning av første dag

18.30

Aperitiff

19.00

Middag

Torsdag 20. oktober 2022

09.00

Oppsummering av gårsdagen

 • Introduksjon til gruppeprosesser

10.00

Gruppearbeid med praktiske øvelser

 • Deltakerne presenterer en konflikter fra sin egen virkelighet
 • Hvilke muligheter og virkemidler har du?
 • Kan du lære noe av å se konflikten i andre perspektiver?

11.30

Lunsj

14.00

Arbeid i grupper fortsette

15.00

Oppsummering

 • Hva har du lært som du kan bruke i din hverdag?
 • Hvilke handlingsalternativer har du når konflikter oppstår?
 • Hvem kan du henvende deg til når du trenger råd og støtte

16.00

Avslutning

 • Leif Stapnes

  Kursleder

  VID Vitenskapelige Høgskole AS

  Leif Stapnes har vært ansvarlig for et masterstudium i verdibasert ledelse ved VID vitenskapelige Høgskole, med HR- ledelse og konflikthåndtering som spesialfag. Han har tidligere vært personalsjef/-direktør blant annet ved Institutt for energiteknikk, NILU, KPMG og innen bank og finans.

 • Arve Vaale-Hallberg

  Advokat

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  Arve Vaale-Hallberg er advokat ved Juridisk kontor i Tekna. Han har bred erfaring med personkonflikter knyttet til arbeidsforhold og er også sertifisert til å opptre som konfliktmekler ved domstolene. Han har tidligere vært ansatt i Oslo kommune med ansvarsområder knyttet til arbeidsgiversiden og personalforvaltning.