Vi inviterer alle de store Tekna-gruppene til å delta på høstens samling for faglig utvikling og nettverksbygging. Alle de inviterte gruppene kan delta med inntil to medlemmer av styret

Meld meg på

Vi arrangerer samling for de store Tekna-gruppene onsdag 23- 24 november på Gardermoen, Scandic Oslo Airport. Program er under arbeid. Tentative tema er erfaringsutveksling og dypdykk i permanente løsninger for hjemmekontor, lønnsdannelse og medbestemmelse.

Vi vil oppfordre alle de inviterte gruppene til å delta med to personer fra styret. Invitasjon er kun sendt til de store Tekna-gruppene.

De tidligere samlingene for store grupper har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne, både for det faglige programmet, og for muligheten for nettverksbygging med andre tillitsvalgte i store grupper.

Vi ber dere melde dere på nå - og vi gleder oss til å se dere!

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon.
Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna /tillitsvalgt/ 21288/MHS. Da slipper du å legge ut, og Tekna mottar faktura fra Egencia.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen på reise@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste. Bruk vår reiseregningsportal og legg ved kopi av lønnsslipp eller annen bekreftelse fra lønningsavdelingen.

 • Tekna-gruppen ved ABB AS
 • Tekna-gruppen ved Aibel AS
 • Tekna-gruppen ved Aker Solutions AS
 • Tekna-gruppen ved Aker BP AS
 • Tekna-gruppen ved Asplan Viak
 • Tekna-gruppen ved Bane NOR
 • Tekna-gruppen ved Bergen kommune
 • Tekna-gruppen ved Cowi AS
 • Tekna-gruppen ved Conoco Phillips
 • Tekna-gruppen ved DNV GL  AS
 • Tekna-gruppen ved Equinor ASA
 • Tekna-gruppen ved EVRY Norge AS
 • Tekna-gruppen ved FMC Kongsberg Subsea AS
 • Tekna-gruppen ved Forsvarets forskningsinstitutt
 • Tekna-gruppen ved Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • Tekna-gruppen ved Miljødirektoratet
 • Tekna-gruppen ved Multiconsult ASA
 • Tekna-gruppen ved Nexans
 • Tekna-gruppen ved Norconsult AS
 • Tekna-gruppen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU
 • Tekna-gruppen ved Nordic Semiconductor
 • Tekna-gruppen ved Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Tekna-gruppen ved Oslo kommune
 • Tekna-gruppen ved Oslo Universitetssykehus HF
 • Tekna-gruppen ved Rambøll Norge AS
 • Tekna-gruppen ved Sintef Ocean AS
 • Tekna-gruppen ved Sopra Steria AS
 • Tekna-gruppen ved Statens kartverk
 • Tekna-gruppen ved Statens vegvesen
 • Tekna-gruppen ved Statkraft SF
 • Tekna-gruppen ved Statnett SF
 • Tekna-gruppen ved Stiftelsen SINTEF
 • Tekna-gruppen ved Sweco Norge AS
 • Tekna-gruppen ved Technip Norge AS
 • Tekna-gruppen ved Telenor ASA
 • Tekna-gruppen ved Telenor Norge
 • Tekna-gruppen ved Trondheim kommune
 • Tekna-gruppen ved Universitetet i Bergen
 • Tekna-gruppen ved Universitetet i Oslo
 • Tekna-gruppen ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske Universitet
 • Tekna-gruppen ved Viken fylkeskommune Utdanning og kompetanse
 • Tekna-gruppen ved Vestland fylkeskommune
 • Tekna-gruppen ved Innlandet fylkeskommune
 • Tekna-gruppen ved Rogaland fylkeskommune
 • Tekna-gruppen ved Trøndelag fylkeskommune
 • Tekna-gruppen ved Forsvaret
 • Tekna-gruppen ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Tekna-gruppen ved Havforskningsinstituttet