29. sep.–1. okt.

Få grunnleggende forståelse for berginjeksjon: Geologiske betingelser, kunnskap om materialer og utstyr, strategi og dokumentasjon.

Meld meg på

Kurset går over 2,5 dager og skal gi:

 • en grunnleggende teoretisk basis for faget
 • forståelse av geologiske betingelser
 • kunnskap om materialer og utstyr, strategi og dokumentasjon av utført injeksjonsarbeid

Kurset består av 2 dager med forelesninger, enkle praktiske klasseromsdemonstrasjoner, eksempler og diskusjon. Kurset avsluttes med en skriftlig 3 timers eksamen. Bestått eksamen gir kursbevis.

Målgruppe:
Kurset er aktuelt for alle som deltar i injeksjonsarbeider, enten på prosjekteringsstadiet, hos leverandør, i det utførende arbeidet eller som kontrollør.

Hensikten med kurset:
Innenfor temaet berginjeksjon foregår kontinuerlig utvikling av utstyr, utførelse, material-tilgjengelighet etc.

Gjennom et kompetanserettet kurs skal det undervises i det som er å anse som dagens kunnskapsnivå innen berginjeksjon for derigjennom å bedre forståelsen hos alle involverte parter i dette arbeidet. Med felles forståelse av arbeidsoppgaven berginjeksjon, stiller bransjen bedre rustet til å kunne oppnå de krav som samfunnet setter som ramme-betingelser for våre oppgaver.

Som grunnlagsdokument for kurset vil det benyttes den siste versjonen av NFF Håndbok nr. 06 datert juli 2010, 'Praktisk berginjeksjon for underjordsanlegg'. Dette er en dokumentasjon på det som anses å være alminnelig og normal berginjeksjon i Norge i dag. I tillegg lages forelesningsmateriell som også vil bli utdelt ved kurset og som inngår i kursets pensum.

Skriv ut

Tirsdag 29. september

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:30

1. Introduksjon / velkommen / kort deltakerpresentasjon

Eivind Grøv, SINTEF / NTNU

09:30 - 10:30

2. Omgivelsene

Alf Kveen, Statens vegvesen

10:30 - 10:45

Pause

10:45 - 11:30

3. Berggrunnen

 • Bergarter, bergartsdannelse
 • Mekaniske egenskaper og anisotropi
 • Oppsprekking og svakhetssoner
 • Bergets permeabilitet
 • In-situ bergspenninger

Eivind Grøv, SINTEF / NTNU

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:15

4. Bergrommet og/eller konstruksjonens funksjon

 • Anvendelse
 • Formålet med injeksjonen
 • Funksjonskrav

Eivind Grøv, SINTEF / NTNU

13:15 - 13:45

Spørsmål / diskusjon / pause

13:45 - 14:30

5. Kontraktuelle forhold

 • Entrepriseformer
 • Risikofordeling
 • Insitamenter
 • Anbudsbeskrivelse / kontrakten
 • Oppgjørsformer
 • Byggetidsregulering
 • Suksesskritertier

Erik Frogner, AF Gruppen

14:30 - 14:45

Spørsmål / pause

14:45 - 15:45

6. Injeksjonsstrategi

 • Forutsetninger
 • Injeksjonsmetodikk
 • Injeksjonsmetode
 • Injeksjonsutstyr
 • Injeksjonsmaterialer
 • Dokumentasjon og verifikaqsjon

Ola Woldmo, Woldmo Consulting

15:45 - 16:15

Spørsmål / diskusjon / pause

16:15 - 17:15

7. Praktiske eksempler

7a) Sauda
7b) Ringvei vest
7c) HATS-prosjektet

Hans-Olav Hognestad, Mapei, John Ivar Fagermo, AF, Eivind Grøv, SINTEF

17:15 - 17:30

Spørsmål / diskusjon

19:00 - 21:00

Middag

Onsdag 30. september

08:30 - 09:15

8. Gjennomføring og utførelse - del 1

 • Injeksjonsboring
 • Opp- og nedrigging
  • Utstyr
 • Mannskap
 • HMS
 • Logistikk
 • Kommunikasjon

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

09:15 - 09:30

Pause

09:30 - 10:15

8. Gjennomføring og utførelse - forts. - del 2

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:15

9. Dokumentasjon

 • Hensikt
 • Prosedyrer
 • Omfang

Ingvild Lausund, Veidekke AS

11:15 - 11:30

Spørsmål

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:15

8. Gjennomføring og utførelse - forts. - del 3

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

13:15 - 13:30

Pause

13:30 - 14:00

8. Gjennomføring og utførelse - forts. - del 4

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

14:00 - 14:15

Spørsmål / diskusjon / pause

14:15 - 15:30

10. Injeksjonsmaterialer

 • Sement
 • Mikrosement
 • Lagring av sement
 • Blaine, D95, bindetid, separasjon
 • Tilsetningsstoffer
 • Blanding
 • Kolloidal silika
 • Hjelpestoffer

Hans-Olav Hognestad, Mapei AS

15:30 - 15:45

Pause

15:45 - 17:15

11. Injeksjonsmaterialer - praktisk borddemonstrasjon

Hans-Olav Hognestad, Mapei AS

17:15 - 17:30

Spørsmål, diskusjon, oppsummering, info om eksamen

17:30

Slutt for dagen

19:00 - 21:30

Middag

Torsdag 1. oktober

08:30 - 11:30

Eksamen - (maks 3 timer)

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs: (A0) Grunnkurs for betongtransportører

14.–21. aug.
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

(A4) Betongproduksjon