Få grunnleggende forståelse for berginjeksjon: Geologiske betingelser, kunnskap om materialer og utstyr, strategi og dokumentasjon. Bestått eksamen gir kursbevis.

Meld meg på

Kurset går over to og en halv dag og skal gi:

 • en grunnleggende teoretisk basis for faget
 • forståelse av geologiske betingelser
 • kunnskap om materialer og utstyr, strategi og dokumentasjon av utført injeksjonsarbeid

Kurset består av to dager med forelesninger, enkle praktiske klasseromsdemonstrasjoner, eksempler og diskusjoner. Kurset avsluttes med en skriftlig tretimers eksamen. Bestått eksamen gir kursbevis.

Målgruppe:

Kurset er aktuelt for alle som deltar i injeksjonsarbeider, enten på prosjekteringsstadiet, hos leverandør, i det utførende arbeidet eller som kontrollør.

Hensikten med kurset:

Innenfor temaet berginjeksjon foregår kontinuerlig utvikling av utstyr, utførelse, materialtilgjengelighet osv.

Gjennom et kompetanserettet kurs skal det undervises i det som er å anse som dagens kunnskapsnivå innen berginjeksjon for derigjennom å bedre forståelsen hos alle involverte parter i dette arbeidet. Med felles forståelse av arbeidsoppgaven berginjeksjon, stiller bransjen bedre rustet til å kunne oppnå de krav som samfunnet setter som ramme-betingelser for våre oppgaver.

Som grunnlagsdokument for kurset vil det benyttes den siste versjonen av NFF Håndbok nr. 06 datert juli 2010, "Praktisk berginjeksjon for underjordsanlegg". Dette er en dokumentasjon på det som anses å være alminnelig og normal berginjeksjon i Norge i dag. I tillegg lages forelesningsmateriell som også vil bli utdelt ved kurset og som inngår i kursets pensum.

Skriv ut

Tirsdag 24. september

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:30

1. Introduksjon / velkommen / kort deltakerpresentasjon

Eivind Grøv, SINTEF

09:30 - 10:30

2. Omgivelsene

Alf Kveen, Vegdirektoratet

10:30 - 10:45

Pause

10:45 - 11:30

3. Berggrunnen

 • bergarter, bergartsdannelse
 • mekaniske egenskaper og anisotropi
 • oppsprekking og svakhetssoner
 • bergets permeabilitet
 • in-situ bergspenninger

Eivind Grøv, SINTEF

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:15

4. Bergrommet og / eller konstruksjonens funksjon

 • anvendelse
 • formålet med injeksjonen
 • funksjonskrav

Eivind Grøv, SINTEEF

13:15 - 13:45

Spørsmål / diskusjon / pause

13:45 - 14:30

5. Kontraktuelle forhold

 • entrepriseformer
 • risikofordeling
 • insitamenter
 • anbudsbeskrivelse / kontrakten
 • oppgjørsformer
 • byggetidsregulering
 • suksesskriterier

Erik Frogner, AF Gruppen

14:30 - 14:45

Spørsmål / pause

14:45 - 15:45

6. Injeksjonsstrategi

 • forutsetninger
 • injeksjonsmetodikk
 • injeksjonsmetode
 • injeksjonsutstyr
 • injeksjonsmaterialer
 • dokumentasjon og verifikasjon

Ola Woldmo, Normet Norway / Woldmo Consulting

15:45 - 16:15

Spørsmål / diskusjon / pause

16:15 - 17:15

7. Praktiske eksempler

a) Sauda b) Ringvei vest c) HATS-prosjektet

diverse

17:15 - 17:30

Spørsmål / diskusjon

17:30

Ferdig for dagen

Kl. 19 Middag

Onsdag 25. september

08:30 - 09:15

8. Gjennomføring og utførelse – del 1

 • injeksjonsboring
 • opp- og nedrigging
 • utstyr
 • mannskap
 • HMS
 • Logistikk
 • kommunikasjon

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

09:15 - 09:30

Pause

09:30 - 10:15

8. Gjennomføring og utførelse – fortsettelse – del 2

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:15

9. Dokumentasjon

 • hensikt
 • prosedyrer
 • omfang

Ingvild Lausund, Veidekke AS

11:15 - 11:30

Spørsmål

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:15

8. Gjennomføring og utførelse - forts - del 3

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

13:15 - 13:30

Pause

13:30 - 14:00

8. Gjennomføring og utførelse – fortsettelse del 4

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

14:00 - 14:15

Spørsmål / diskusjon / pause

14:15 - 15:30

10. Injeksjonsmaterialer

 • sement
 • mikrosement
 • lagring av sement
 • blaine, D95, bindetid, separasjon
 • tilsetningsstoffer
 • blanding
 • kolloidal silika
 • hjelpestoffer

Hans-Olav Hognestad, Mapei

15:30 - 15:45

Pause

15:45 - 17:15

11. Injeksjonsmaterialer – praktisk borddemonstrasjon og fortsetter

Hans-Olav Hognestad, Mapei og Jan Ivar Grinden, Mapei

17:15 - 17:30

Spørsmål / diskusjon / oppsummering – informasjon om eksamen

Slutt for dagen

Kl. 19 – Middag

Torsdag 26. september

08:30 - 11:30

Eksamen (maks 3 timer)

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Koordinatorskolen

Bygg og anlegg

Byggherreforskriften

26. sep.
kl. 09:00–16:00