Effektiv kommunikasjon er et av dine viktigste verktøy som tillitsvalgt. Hvordan du velger å kommunisere med arbeidsgiver, kolleger og medlemmene du representerer i Tekna, er avgjørende for de resultater du vil oppnå i rollen din. Dette kurset gir deg økt kunnskap og nødvendige teknikker innenfor påvirkning og kommunikasjon slik at du øker din gjennomslagskraft.

Meld meg på

Hva lærer du på kurset?

På dette kurset vil du lære om hvordan du skaper god dialog med andre. Du blir mer bevisst på din egen måte å kommunisere på gjennom kunnskap om konkrete verktøy og praktisk trening på relevante case. I tillegg til å gi deg teknikker du selv kan benytte vil du øke din bevissthet rundt hvordan andre øver påvirkning på deg og hvordan du best mulig kan håndtere det.

Viktige tema på kurset:

 • Påvirkningatferd – hva får deg og andre til å si JA istedenfor NEI?
 • Effekter av ulike påvirkningsteknikker
 • Hersketeknikker – og hvordan du håndterer det
 • Hva skaper en god dialog med andre
 • Effektive kommunikasjonsteknikker

Læringsform

Kurset legges opp som en kombinasjon av teori, plenumsdiskusjoner og praktiske øvelser.

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i Tekna-grupper i private-, statlige og kommunale virksomheter.

Praktisk informasjon

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 22260

Fordypningskurs

Dette kurset er et av fordypningskursene i tillitsvalgtopplæringen. Du må ta Grunnkurset før du deltar.

Skriv ut

Mandag 9. mai 2022

09.30

Registrering og litt mat før vi begynner

10.00

Introduksjon til kommunikasjon og påvirkning

 • Hvorfor har jeg valgt å være tillitsvalgt
 • Hvordan vi skal jobbe sammen i to dager
 • Formelle og uformelle arenaer for påvirkning
 • Makt og påvirkning – teori

11.00

Pause

11.45

Lunsj

12.45

Aktuelt fra Tekna

13.05

Makt og påvirkning

 • Påvirkningsatferd – hva får deg og andre til å si JA istedenfor NEI?
 • Effekter av ulike påvirkningsteknikker
 • Hersketeknikker – og hvordan du håndterer det
 • Øvelser på påvirkning

19.30

Middag

Tirsdag 10. mai 2022

09.00

Kort repetisjon fra gårsdagen

09.15

Effektiv kommunikasjon

 • Hvordan skape god dialog med andre
 • Holdning og teknikker i effektiv kommunikasjon
 • Å stille de gode spørsmålene og lytte aktivt
 • Øvelser

11.45

Lunsj

13.00

Effektiv kommunikasjon forts.

 • Trening, observasjon og tilbakemeldinger i grupper
 • Læringspunkter

15.30 - 16.00

Avslutning

 • Oppsummering
 • Min utviklingsplan i kommunikasjon og påvirkning som tillitsvalgt
 • Trude Osa

  Partner

  Assessit AS

  Trude Osa er partner i konsulentselskapet Assessit AS med bred erfaring innen leder- og medarbeiderutvikling, teamutvikling, kulturutvikling og coaching. Hun utvikler og leverer kurs og samlinger for ledere, ledergrupper og medarbeidere, med spesiell interesse for kommunikasjonsområdet. Hun jobber med rådgivning og vurderinger/kartlegginger av ledere og medarbeidere både i utviklings- og rekrutteringsoppdrag. Trude har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi og spesialistutdanning i organisasjonspsykologi. Hun er sertifisert co-active coach (CPCC) og er også utdannet relasjons- og teamcoach.

 • Stine Jarmund

  Seniorkonsulent, Organisasjons- og lederutvikling

  Assessit AS

  Stine Jarmund er seniorkonsulent i Assessit AS med erfaring fra ulike roller som fasilitator, coach og kommunikasjonsrådgiver. Stine har et sterkt engasjement for å skape positiv endring hos de hun jobber med, enten det er på individ- eller organisasjonsnivå. Hun er lydhør og stiller spørsmål samtidig som hun utfordrer for å motivere til endring. Med sin faglige bakgrunn innen hovedfag psykologi fra NTNU trigges hun av å omgjøre teori til praksis. Hun har tilleggsutdanning innen kommunikasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI.