19.–20. mai
Microsoft Teams, Nettbasert

Effektiv kommunikasjon er et av dine viktigste verktøy som tillitsvalgt. Hvordan du velger å kommunisere med arbeidsgiver, kolleger og medlemmene du representerer i Tekna, er avgjørende for de resultater du vil oppnå i rollen din. Dette kurset gir deg økt kunnskap og nødvendige teknikker innenfor påvirkning og kommunikasjon slik at du øker din gjennomslagskraft.

Meld meg på

Gjennomføring

For å tilby et optimalt læringsutbytte, vil kurset holdes på to timer begge dager 08:30 - 10:30.

Hva lærer du på kurset?

På dette kurset vil du lære om hvordan du skaper god dialog med andre. Du blir mer bevisst på din egen måte å kommunisere på gjennom kunnskap om konkrete verktøy og praktisk trening på relevante case. I tillegg til å gi deg teknikker du selv kan benytte vil du øke din bevissthet rundt hvordan andre øver påvirkning på deg og hvordan du best mulig kan håndtere det.

Viktige tema på kurset:

 • Påvirkningatferd – hva får deg og andre til å si JA istedenfor NEI?
 • Effekter av ulike påvirkningsteknikker
 • Hersketeknikker – og hvordan du håndterer det
 • Hva skaper en god dialog med andre
 • Effektive kommunikasjonsteknikker

Målgruppe

Kurset er for lokale tillitsvalgte i privat-, statlig-, eller kommunal sektor.

Læringsform

Kurset legges opp som en kombinasjon av teori, plenumsdiskusjoner og praktiske øvelser.

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet disse kursene:

Nettkursene:

Ordinære tillitsvalgtkurs: Vi anbefaler deg å ta kursene i rekkefølgen du ser her.

For privat sektor:

 1. Lov og avtale i privat sektor
 2. Forhandlingsteknikk
 3. Omstilling og nedbemanning

For statlig sektor:

 1. Lov og avtaleverk i statlig sektor og
 2. Årets lokale forhandlinger eller Forhandlingsteknikk
 3. Omstilling i statlig sektor

For kommunal sektor:

 1. Innføring: Bli tryggere i din rolle som tillitsvalgt i kommunal sektor
 2. Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor
 3. Forhandlingsteknikk

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

 • Paul Andreas Lundeby

  Konsulent

  Assessit AS

  Paul Andreas har en M.ph i psykologi med fokus på lederutvikling, organisasjonspsykologi og metode fra Universitetet i Oslo. Han har hatt leder- og organisasjonsutvikling som primærarbeidsfelt de siste ti årene. Omfattende erfaring som seniorkonsulent innen strategisk forhandlingsrådgivning, lederutvikling, ledercoaching, endringsprosesser, kommunikasjon og påvirkningsstrategier. Har jobber mye med ulike arbeidstakerorganisasjoner på områder som forhandling, effektiv kommunikasjon og påvirkning.

  Han har hatt medansvaret for, og forelest på, faget "Forhandling og påvirkning" på Høyskolen Kristiania. Han har en spesiell interesse for kommunikasjon og beslutningspsykologi og hva som driver beslutningsprosesser. Siste publikasjon er i tidsskriftet; Patient Education and Counseling - med tittelen “Emotions in communication skills training - experiences from general practice to Porsche maintenance”.

 • Trude Osa

  Partner

  Assessit AS

  Trude Osa er partner i konsulentselskapet Assessit AS med bred erfaring innen leder- og medarbeiderutvikling, teamutvikling, kulturutvikling og coaching. Hun utvikler og leverer kurs og samlinger for ledere, ledergrupper og medarbeidere, med spesiell interesse for kommunikasjonsområdet. Hun jobber med rådgivning og vurderinger/kartlegginger av ledere og medarbeidere både i utviklings- og rekrutteringsoppdrag. Trude har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi og spesialistutdanning i organisasjonspsykologi. Hun er sertifisert co-active coach (CPCC) og er også utdannet relasjons- og teamcoach.