19. okt.
kl. 16:00–20:00

Dette er et teoretisk og praktisk kurs hvor vi går inn og ser på verktøy og modeller innen coaching og kommunikasjon. Mye av tiden vil bli brukt til praktiske øvelser. Vi coacher hverandre og benytter verktøyene og modellene vi har lært oss.

Meld meg på

Beskrivelse

5.oktober holder Reidun Stellberg kurset "Hvordan kommuniserer du bevisst og ubevisst". Dette er del 2 av det kurset, men selv om du ikke deltok på første kurset, så vil du likevel ha stort utbytte av å delta på dette kurset.

Kurset tar for seg:

  • Effektfulle spørsmål
  • Aktiv lytting: Tre lyttenivåer
  • Forventningsavklaring
  • Felles virkelighetsoppfatning
  • Samtalestrukturmodell
  • Flyturmodellen
  • SØT-modellen
  • Handlingsforpliktende samtaler
  • Fra ord til handling

Vi starter med en enkel middag kl. 16:00. Kurset starter kl 16:30. Kryss av i påmeldingen om du ønsker middag eller ikke.

Velkommen til et lærerikt kurs!

Kursholder: Reidun Stellberg.

Finn frem:

møterom i kantinen i Thormøhlensgate 53D