18. sep.
kl. 17:00–20:00

Har du brukt hodepinetabletter eller andre medisiner i det siste? Kjenner du noen som har vært til behandling på et sykehus? For å dokumentere at legemidler, medisinsk utstyr eller medisinske behandlingsmetoder er trygge og har god effekt, må det gjennomføres forskning med mennesker som deltar frivillig. Det å gjennomføre kliniske studier krever nøye planlegging, god fagkunnskap, et godt team og ofte en god del finansiering for å kunne starte – i tillegg til godkjenning av prosjektplanene fra de rette myndighetsinstansene.

Meld meg på

Beskrivelse

Visste du at Haukeland universitetssjukehus har en klinisk forskningspost for voksne – OG en klinisk forskningspost for barn? Disse ble startet opp i 2007, og har siden den tid gjennomført over 100 studier på voksne og barn. De fleste er legemiddelstudier, hvor man undersøker effekt og bivirkninger, og det er økende fokus på at man beskytter barn gjennom forskning – de skal ikke skjermes for det.

I løpet av ettermiddagen vil du få vite mer om hva kliniske studier ER, hvem som kan delta, hva sier regelverket rundt kliniske studier, hvordan kan man bli med i en klinisk studie, hvem jobber med dem, hvor lenge/kort varer en deltakelse i en klinisk studie, hva kreves av deltakerne, hvor nøye ER det når man skal gjennomføre en studie, hva er God klinisk utprøvingspraksis (GCP), osv.

Vi prøver også å få til en omvisning på forskningsposten for voksne, men dette vil bli bekreftet samme dag. (Dersom de har pasienter så kan vi naturlig nok ikke komme på omvisning.) Omvisningen vil i så fall finne sted etter alle foredragene.

Tentativt program:

  • Introduksjon om kliniske studier v/ Camilla Tøndel

  • Presentasjon av Klinisk forskningspost for voksne/barn v/ Camilla Tøndel

  • God klinisk utprøvingspraksis – en introduksjon v/ Anne Mathilde H. Kvamme hvordan kliniske studier planlegges og gjennomføres og kontrolleres

  • Pause

  • RAM-MS-studien (sammenligning av legemiddelbehandling og stamcellebehandling av MS-pasienter) v/ Anne Kristine Lehmann

  • 4C-studien (bruk av kaldlagrede blodplater til å stanse postoperativ blødning hos hjertekirurgi-pasienter) v/Geir Strandenes/ Turid Helen Felli Lunde

  • MEDhjelper – brukerperspektivet i kliniske studier v/Tone Skår

  • Omvisning på Klinisk Forskningspost for Voksne – KFPV)

Velkommen!

Møtested: Auditorium B301 i Sentralblokken, Haukeland universitetssjukehus (Dette er i 3. etasje, meget kort avstand fra toppen av rulletrappene opp fra foajeen.)

Finn frem:

Auditorium i 3.etg sentralblokken