11. nov.
kl. 17:00–20:00

Har vi nok kunnskap om klimaendringene? Hva er viktigst å vite om og hvordan vet vi det vi vet? I samarbeid med Klimahuset ved Naturhistorisk museum inviterer vi til Klimakveld for lærere.

Meld meg på

Beskrivelse

For å få en bærekraftig fremtid må vi endre livsstil. Hva innebærer dette? Hva kan du og elevene dine gjøre? Hvordan kan vi i skolen bidra med nødvendig handling?

Bærekraft er med i læreplanen på overordnet nivå for alle, i tverrfaglige temaer og i kompetansemål, og vi har alle et ansvar for engasjement og kunnskap. Vi håper at vi med denne kvelden kan få nyttige faglige innspill og givende diskusjoner.

Vi vil få faglig påfyll fra forskerne Rasmus Benestad (Meteorologisk institutt) og Borgar Aamaas (Cicero), og får høre hva som er viktig for elevene og hva de ønsker seg av lærere og skolen, fra Joni Lundevall (Natur og Ungdom Oslo).

I tillegg får vi informasjon om pedagogiske opplegg på Klimahuset v/Marianne Guriby og en omvisning i utstillingen på Klimahuset. Det vil også bli tid til diskusjon og erfaringsutveksling.

Bærekraftsmål

Samarbeidspartner