Klimadagen 2017 er et samarbeidsprosjekt mellom MiljøKom, Symbiosis, Tekna Klima og Tekna Student NTNU, hvor det settes fokus på klima og miljø i studiehverdagen.

Meld meg på

Beskrivelse

Klimadagen 2017 er et samarbeidsprosjekt mellom MiljøKom (miljøkomiteen til energi- og miljø-ingeniørenes linjeforening, EMIL), Symbiosis (linjeforeningen for industriell økologi), Tekna Klima og Tekna Student NTNU.

Hensikten med dagen er å sette fokus på klima og miljø i studiehverdagen. Vi ønsker å gi studenter informasjon og inspirasjon rundt mulighetene de har til å bruke utdanningen sin til noe som gagner miljøet. Arrangementet inviterer utvalgte bedrifter til å presentere sin bærekraftprofil, og kombinerer dette med inspirerende innlegg fra engasjerte foredragsholdere. Det legges også til rette for mingling.

Dagen er tredelt, med inspirasjonsforedrag, raske bedriftpresentasjoner (ca 5 min) etterfulgt av sofasamtale og et kveldsarrangement med faglig innhold, mingling, mat og underholdning.

Klimadagen skal bidra til å skape engasjement og bevissthet rundt det å være miljøvennlig i studie- og arbeidshverdagen og hvordan man kan ta valg med grønn samvittighet.

Nærmere program kommer.

Klimadagen er åpen for alle på dagtid, og krever ikke påmelding. Vi vil åpne for påmelding til kveldsarrangementet senest 14 dager før.

Bli medlem i Tekna du også! Meld deg inn her.

Se alle arrangementene på NTNU

Finn frem:

Oppdateres

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: