16. sep.
kl. 08:00–11:00

Teknas fagråd i Østfold inviterer til frokostmøte om klimatiltak i Østfold og hvordan vi kan påvirkes til å ta mer klimavennlige valg. Glassgjenvinning, biogass og klimanudging er temaer for møtet.

Meld meg på

Forskningsdagene er en nasjonal festival som hvert år arrangeres i regi av Forskningsrådet. I september gjennomføres det over 1000 arrangementer over hele landet. Frokostmøtet i Fredrikstad, som arrangeres av Tekna Østfold utgjør ett av disse arrangementene.

På møtet vil dere få kjennskap til klimatiltak som gjennomføres i Østfold. Dere får kunnskap om sirkulær økonomi som er et viktig prinsipp for økonomisk virksomhet og reduserte klimagassutslipp. Avfalls- og gjenvinningindustrien representerer den største delen av den sirkulær økonomien i dag. Østfoldforskning og Sirkel AS gir eksempler på hvordan biogass og glass passer inn i dette konseptet.

Østfoldforskning vil også ta for seg klimanudging, et interessant verktøy for adferdsendring med røtter innenfor psykologi og politikk. Her blir det gitt eksempler på hvordan klimanudging har fått bedrifter, offentlige virksomhet og enkeltpersoner til å ta mer klimavennlige valg.

Arrangementet er åpent for alle fagmiljøer: Lærere og elever i videregående skole, studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold og andre.

Det blir servert en enkel frokost.

Les mer om Forskingsdagene 2019 her

Skriv ut

08:00 - 08:30

Registrering og frokost

I mingleområdet utenfor møterommet i 3.etasje.

08:30 - 08:40

Velkommen og presentasjon av program

08:40 - 09:10

Klimatiltak i Østfold

Praktiske eksempler fra Østfold, informasjon om det nylig opprettede Klimapartnerskapet og om Østfoldforsknings rolle i klimaarbeidet. Ved Mona Nilsen, seniorrådgiver Østfoldforskning

09:10 - 09:40

Sirkulærokonomi og biogass for dummies

Sirkulær økonomi, avfallsreduksjon og redusert miljøbelastning med konkrete eksempler fra Østfold
Ved forsker Kari-Anne Lyng, Østfoldforskning

09:40 - 10:00

Pause

10:00 - 10:25

Hvorfor gjennvinne glass?

Sirkel AS mottar glass fra hele landet og bygger nå et gigantanlegg for glassgjennving på Øra. Det er endringer på gang i kommunene. Hva skjer med glasset som samles inn? Ved KS-sjef Anette Fossum Lie.

10:25 - 10:50

Hvordan styre atferden i en miljøriktig retning?

Nudging kan bidra til å nå klimamål og redusere unødvendig forbruk. Nudging har sine røtter innenfor atferdspsykologien og politikk, og kan styre atferden på gruppe- og individnivå. Her gis det eksempler på hvordan dette er brukt i Østfold. Ved Mona Nilsen, seniorrådgiver Østfoldforskning

10:50 - 11:00

Oppsummering og takk for oss

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Det 10. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker

16.–17. sep.
Radisson Blu Royal Garden, TRONDHEIM

Miljø- og biovitenskap

Havbrukets utviklingstillatelser – hvem har lært hva?

17. sep.
kl. 09:00–15:00

Miljø- og biovitenskap

De viktige kantsonene langs vassdrag

23. sep.
kl. 12:00–16:00