7. okt.
kl. 18:00–20:00

Få med deg engasjerende og kjappe foredrag om klimatiltak i Østfold og hvordan vi kan påvirkes til å ta mer klimavennlige valg. Arrangementet er gratis og det blir litt å leske seg på underveis. Ta gjerne med deg en venn.

Meld meg på

Tekna Ung Østfold inviterer alle interesserte til Tekna X-arrangement på Litteraturhuset!

Tekna X er Teknas nye og populærvitenskapelige formidlingsserie om spennende temaer som opptar unge. Vi gjør det ukjente kjent gjennom korte innlegg i en sosial ramme.

Denne kvelden treffer du 5 interessante personer som jobber med klimaplanlegging , klimatiltak og klimaprosjekter i Østfold. Hvert innlegg varer 15 minutter og gir deg mye ny kunnskap på kort tid – også ting du ikke visste at du lurte på.

Dere vil få kjennskap til klimatiltak som gjennomføres i Østfold. Dere får også kunnskap om sirkulær økonomi, et viktig prinsipp for økonomisk virksomhet og reduserte klimagassutslipp. Avfalls- og gjenvinningsindustrien representerer den største delen av den sirkulær økonomien i dag. Østfoldforskning og Sirkel AS gir eksempler på hvordan biogass og glass passer inn i dette konseptet.

Østfoldforskning vil også ta for seg klimanudging, et interessant verktøy for adferdsendring med røtter innenfor psykologi og politikk. Her blir det gitt eksempler på hvordan klimanudging har fått bedrifter, offentlige virksomhet og enkeltpersoner til å ta mer klimavennlige valg.

Det blir servering av en øl, et glass vin eller mineralvann i pausen.

Ta gjerne med en kollega eller venn.

Bruk gjerne offentlig kommunikasjon eller ta sykkelen eller beina fatt.
Det går greit å ta toget til fra Moss, Sarpsborg og Halden til Fredrikstad stasjon, og gå til Litteraturhuset derfra. Togtidene finner dere her

Finn veien:

Finn frem:

Storgata 11, Fredrikstad, Møterom Tygesen 2. etasje
Skriv ut

18:00 - 18:10

Velkommen og presentasjon av program

Ved Lars Aage Gade-Sørensen, Leder Tekna Ung Østfold

18:10 - 18:25

Praktiske eksempler på klimatiltak i Østfoldkommuner

Praktiske eksempler fra kommuner og bedrifter og beregning av utslipp. Ved koordinator Guro Nereng for Klima Østfold.

18:25 - 18:40

Samarbeid om å nå klimamål

Informasjon om det nylig opprettede Klimapartnere i Østfold. Ved Regionsleder Stine Torjusen Nygaard, Klimapartnere Østfold

18:40 - 18:55

Hva er sirkulærøkonomi og hvordan kan matavfallet bli sirkulært?

Klimanytten til biogassproduksjon og eksempel på hvordan man lage ny mat av matavfall. Ved forsker Kari-Anne Lyng, Østfoldforskning

19:00 - 19:15

Pause

19:15 - 19:30

Hvorfor gjennvinne glass?

Sirkel AS mottar glass fra hele landet og bygger nå et gigantanlegg for glassgjennving på Øra. Det er endringer på gang i kommunene. Hva skjer med glasset som samles inn? Ved KS-sjef Anette Fossum Lie.

19:30 - 19:45

Hvordan styre atferden i en miljøriktig retning?

Nudging kan bidra til å nå klimamål og redusere unødvendig forbruk. Nudging har sine røtter innenfor atferdspsykologien og politikk, og kan styre atferden på gruppe- og individnivå. Her gis det eksempler på hvordan dette er brukt. Ved Mona Nilsen, seniorrådgiver Østfoldforskning

19:50 - 20:00

Takk for oss

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Norsk algekonferanse (online)

26. aug.
kl. 09:00–16:00
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Sikker vannforsyning

14. sep.
kl. 12:00–15:30
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Vegutbygging og vannmiljøet – utfordringer og løsninger!

21. okt.
kl. 09:00–16:00
Microsoft Teams, Nettbasert