12. jan. 2022
kl. 09:00–15:30

Tekna, NITO og RIF inviterer til et dagskurs med fokus på jordskjelvprosjektering - Eurokode 8.

Meld meg på

I Norge skal Eurokode 8, del 3 (NS-EN 1998-3) benyttes i prosjektering og sikkerhetsvurderinger for eksisterende bygninger utsatt for jordskjelv.
Det omfatter de som planlegges for bygningsmessige endringer, påbygninger og utvidelser, har fått skader, bruksendringer eller skal oppgraderes til de gjeldende norske standarder.
Det nasjonale tillegget (NA) til denne standarden ble utgitt medio februar 2013.

Formålet med dette kurset er å gi deg råd og veiledning for å lette bruken av NS-EN 1998-3 for prosjektering av jordskjelv for eksisterende bygninger, samt å gi en innføring i deformasjonsmetoden som introduseres i denne standarden.

Vi gir deg en grundig innføring til Eurokoden for eksisterende bygninger og anbefalinger og råd der standarden og NA har runde formuleringer.

Videre spesifiserer vi relevante tilfeller for anvendelse av standarden og behandler dens forhold til den generelle jordskjelvstandarden Eurokode 8, del 1 (NS-EN 1998-1) som det henvises mye til.

RIF veileder: Dimensjonering for jordskjelv av eksisterende bygninger. NS-EN 1998-3 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning

Skriv ut

10:00 - 10:30

Velkommen - introduksjon

 • Hovedpunkter i standard - oppbygning i NE-EN 1998-3
 • Anvendelse for bygninger
 • Krav og muligheter i plan og bygningslov
 • Endringer i NS-EN 1998 -1: NA2021
 • Innhold i og tolkninger av NA
 • Dokumentasjon, tolkninger, RIF veileder

Øystein Løset, Dr.techn. Olav Olsen

10:30 - 11:00

Anvendelses tilfeller

 • Illustrasjoner av reelle bygninger
 • Små og store ombygninger
 • Påbygninger
 • «Antikke» bygg, fredete bygg

Simon Grøterud, Dr.techn. Olav Olsen

11:00 - 11:15

Kaffe/te/mobil

11:15 - 12:15

Laster – dimensjoneringskriterier

 • Belastninger, lastkombinasjoner
 • Grensetilstander, material- og lastfaktorer
 • Seismisk masse

Øystein Løset, Dr.techn. Olav Olsen

12:15 - 13:15

Lunsj og utstilling

13:15 - 14:00

Kunnskap om bygget

 • Metoder og kilder for informasjon, kunnskapsnivå, pålitelighetsfaktorer, inspeksjon og prøving av materialer
 • Resulterende materialfaktorer.

Simon Grøterud, Dr.techn. Olav Olsen

14:00 - 14:45

Konstruksjonsanalyser

 • Praktiske eksempler på jordskjelvberegninger av eksisterende bygg
 • Påbygg (nye etasjer på tak)
 • Tilbygg
 • Ombygging av eksisterende bygg med endringer i avstivningssystem

Simon Grøterud, Dr.Techn. Olav Olsen

14:45 - 15:00

Kaffe/te/mobil

15:00 - 15:45

Tiltak og forsterkningsmetoder

 • Prosedyre
 • Stålmetoder
 • Betongmetoder
 • Formler

Øystein Løset, Dr.techn. Olav Olsen

15:45 - 16:00

Oppsummering - avslutning

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Ekskursjon til E16 Randselva bru

27. okt.
kl. 14:00–18:30

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

1.–18. nov.
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

1.–3. nov.
Webinar, Nettbasert