12. jan. 2022
kl. 09:00–15:30

Tekna, NITO og RIF inviterer til et dagskurs med fokus på jordskjelvprosjektering - Eurokode 8.

Meld meg på

Beskrivelse

I Norge skal Eurokode 8, del 3 (NS-EN 1998-3) benyttes i prosjektering og sikkerhetsvurderinger for eksisterende bygninger utsatt for jordskjelv.
Det omfatter de som planlegges for bygningsmessige endringer, påbygninger og utvidelser, har fått skader, bruksendringer eller skal oppgraderes til de gjeldende norske standarder.
Det nasjonale tillegget (NA) til denne standarden ble utgitt medio februar 2013.

Formålet med dette kurset er å gi deg råd og veiledning for å lette bruken av NS-EN 1998-3 for prosjektering av jordskjelv for eksisterende bygninger, samt å gi en innføring i deformasjonsmetoden som introduseres i denne standarden.

Vi gir deg en ryddig og grundig innføring til Eurokoden for eksisterende bygninger og anbefalinger og råd der standarden og NA har runde formuleringer.

Videre spesifiserer vi relevante tilfeller for anvendelse av standarden og behandler dens forhold til den generelle jordskjelvstandarden Eurokode 8, del 1 (NS-EN 1998-1) som det henvises mye til.

RIF veileder: Dimensjonering for jordskjelv av eksisterende bygninger. NS-EN 1998-3 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30