Vi samler Teknas tillitsvalgte innen jernbanesektoren for å hente ut erfaringer som kan danne grunnlag for Teknas syn på jernbanereformen og medlemmenes interesser i endringen av sektoren.

Meld meg på

Beskrivelse

Hensikten med dette møtet er å dele erfaringer og tanker om hva Tekna kan gjøre for å adressere utfordringer og utnytte muligheter i sektoren, spesielt knyttet til endringer som er fulgt av Jernbanereformen.

Som en viktige samfunnsaktør har Tekna et ansvar for å bidra til å utvikle gode løsninger for framtidens samferdselssektor. For å gjøre dette må vi spille på den kompetansen og kunnskapen som våre medlemmer og tillitsvalgte besitter.

Vi arrangerer derfor samling for Teknas tillitsvalgte i samferdselssektoren for å identifisere utfordringer og løsninger for norsk jernbanesektor. Fokuset vil primært være endringene som fulgte av Jernbanereformen og hva Tekna kan gjøre for å skape en tryggere og mer effektiv jernbanesektor for fremtiden.

For å sikre et effektivt møte håper vi at deltagerne har anledning til å forberede et kort innlegg om situasjonen i deres virksomhet. Se vedlagt agenda for møtet for mer informasjon.

Program

 • 09.00-10.30: Presentasjonsrunde Hver Tekna-gruppe får omtrent 10 minutter på å presentere sine tanker og utfordringer om det de ser i sektoren.
 • 10:30-10:45 : PAUSE
 • 10:30-12:00 : Fortsettelse av presentasjonsrunden
 • 12:00-12:45: LUNSJ
 • 12:45-14:00: Diskusjon Hvordan kan Tekna bidra til en bedre jernbanesektor og ivaretagelse av våre medlemmers interesser. Hvilke løsninger kan vi fremme lokalt i virksomhetene eller nasjonalt? Innspillene fra diskusjonen oppsummeres i et overordnet dokument for hvordan Teknas tillitsvalgte og Tekna sentralt kan arbeide for en bedre jernbanesektor.
 • 14:00-14:15: PAUSE
 • 14:15-15:30 Fortsettelse av diskusjon

  Finn frem:

  Adresse: Dronning Maudsgt 15 - møterom i 1. etg
 • Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

  Samferdsel, infrastruktur og areal

  Grunnervervsdagene 2019

  Samferdsel, infrastruktur og areal

  Batteriteknologi for samferdsel og transport

  23. okt.
  kl. 19:00–20:00

  Samferdsel, infrastruktur og areal

  Vegdrift 2019 - Vinterdrift