10. juni
kl. 10:00–12:00

ITS Norway inviterer til zoommøte der vårt EU-nettverk for IKT i transport (ENIT) informerer om relevante finansieringsordninger og idedugnader knyttet til forskningsrådsprogrammet Horizon Europe og Green Deal.

Meld meg på

Beskrivelse

Forskningsrådet går også igjennom nasjonale midler og muligheter der.

Har du en god ide, ønsker du bli matchet med andre, eller ønsker du å lære mer om prosjektsøknader – er du velkommen!

Vi undersøker og diskuterer prosjektidéer i fellesskap.

Velkommen onsdag den 10. juni kl. 1000-1200 på Zoom.

Program

 • Velkommen
  Trond Hovland, ITS Norge

 • ENIT og Horizon 2020 – om transportprogrammet i Horizon 2020 og hvordan ENIT bidrar til etablering av samarbeidsprosjekter
  Runar Søråsen, ENIT/ITS Norway

 • Horizon Europe /Green Deal – presentasjon om Green Deal-utlysningen , suksesshistorier fra H2020 og hva vi kan forvente oss av Horizon Europe.
  Kort gjennomgang av nasjonale midler.
  Verena Hachmann, Norges Forskningsråd

 • Diskusjon og idedugnad
  Formål å finne felles interesser for samarbeid i EU og ITS-prosjekter/aktiviteter. Mulig for matchmaking med relevante partnere. Her kan alle som har et behov eller en tjeneste/ et produkt treffer relevante samarbeidspartnere. Ta kontakt ved behov for et 1:1 møte.

Finn frem:

Zoom-møte

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Krav til informasjonsmodellering (KIM)

23. juni
kl. 16:00–17:00
Streaming

Samferdsel, infrastruktur og areal

ITS Arena Fagseminar

26. aug.
kl. 10:00–15:30
Ingeniørenes Hus Møtesenter, OSLO

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

15.–16. sep.
Thon Hotel Slottsparken, OSLO