ITS Konferansen 2020

ITS for sårbar infrastruktur og mobilitet i det nye tiåret

Arrangør

ITS Norge
12. mars
kl. 09:00–16:00

Årets viktigste nasjonale møteplass for ITS og mobilitet

ITS-inspirasjon, -diskusjon og -engasjement, faglige nyheter og blikk mot framtiden!

Sentrale temaer

  • Sårbar og robust infrastruktur
  • Bærekraftig teknologiutvikling
  • Mer samarbeid på tvers

Faglig påfyll og networking

De siste og innovative trendene og løsningene om teknologi for smartere, sikrere og renere transport, toppaktuelle eksempler og foredrag.