3. apr.
kl. 09:00–15:30

Møtet tar for seg siste nytt fra ITS-pilotene og sentrale prosjekter, søkelyset settes på utfordringer knyttet til datahåndtering og regulatorrollen.

Meld meg på

ITS Norge og Statens vegvesen inviterer til fagseminar den 3.april!

Statens vegvesen er i dag en sentral aktør på ITS-området i Norge, og etaten har et uttalt mål å ta ledende roller i utviklingen av framtidens mobilitet. Statens vegvesen skal være en regulator og myndighet, tilrettelegge og være en kunnskapsutvikler. Gjennom ansvaret for vegen og trafikken legger Vegvesenet grunnlaget for at andre aktører skal utvikle produkter og tjenester knyttet til transportsystemet i Norge.

På programmet for dagen står siste nytt fra ITS-pilotene og andre prosjekter sentralt. Gjennom disse settes også søkelyset på utfordringer knyttet til datahåndtering og regulatorrollen.

Vi håper på en åpen dialog med mange gode diskusjoner og spørsmål.

Skriv ut

Fremtidens vegtransport med samvirkende ITS i fokus

Onsdag 3. april

Ingeniørenes Hus

09:00 - 10:00

Registrering og kaffe

10:00 - 10:10

Velkommen

Trond Hovland, ITS Norge

HVORFOR

10:10 - 11:00

Fremtidens utfordringer for Statens vegvesen med ny teknologi

Anders Godal Holt, Transportavdelingen

 • Teknologi og digitalisering i transportsektoren
  Anders R. Hovdum, Styrings- og strategistaben
 • Personvern i samvirkende ITS
  Thomas Tangvik Magnussen, Trafikkstyring
 • Teknologiperspektiver
  Anders Godal Holt, Transportavdelingen

11:00 - 11:15

Kaffe

HVA

11:15 - 12:15

ITS piloter i Statens vegvesen

Ingunn Carelius, Trafikkstyring

 • ITS programmet
  Ingunn Carelius, Trafikkstyring
 • ITS piloter på landeveg
  Torgeir Vaa, Transportteknologi
 • ITS piloter i by
  Kjersti Midttun, Trafikkstyring

12:15 - 13:00

Lunsj

13:00 - 14:00

Nye muligheter med samvirkende ITS

Per Andersen, Transportavdelingen

 • Dataplattform for C-ITS
  Elin Leikvang, NVDB og Geodata
 • Mobil 4G og 5G for C-ITS
  Tomas Levin, Transportteknologi
 • GNSS for C-ITS
  Trond Arve Haakonsen, NVDB og Geodata
 • GNSS Vegprising
  Egil Aasheim, AutoPASS

14:00 - 14:15

Kaffe

HVORDAN

14:15 - 15:15

Myndighetsrollen til Statens vegvesen

Jacob Trondsen, Transportavdelingen

 • Internasjonale føringer og rammeverk for ITS, perspektiver for ITS regulator
  Kjersti Leiren Boag, Trafikkstyring
 • C-ITS Delegated Act
  Knut Evensen, Trafikkstyring
 • Innovative anskaffelser innen C-ITS
  Bjor Grønnevet, Anskaffelser
 • Løper teknologien fra myndighetene? Har vegmyndighetene skjønt sin rolle?
  Jacob Trondsen, Transportavdelingen

15:15 - 15:30

Oppsummering

Trond Hovland og Jacob Trondsen

Samarbeidspartnere

 • ITS Norge
 • Statens vegvesen

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

27.–28. mars

Samferdsel, infrastruktur og areal

Årsmøte Tekna Jernbane

Samferdsel, infrastruktur og areal

Digitalisering som driver for utvikling

4. apr.
kl. 14:00–15:30