26. aug.
kl. 10:00–15:30

** OBS Ny dato! ITS Norge og Statens vegvesen inviterer til fagseminar den 26. august på Ingeniørenes Hus i Oslo.

Meld meg på

Den 1.1.2020 fikk Fylkeskommune ansvaret for fylkesveiene som også innebærer et selvstendig ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap for fylkesvei. Løsninger og verktøy innenfor ITS er et viktig bidrag til å ivareta dette ansvaret på en effektiv og god måte. Statens vegvesen har lang erfaring og svært god kompetanse innenfor ITS-området, både fra det teknologiske og regulatoriske perspektivet. Erfaringer fra hele utviklingsløpet til ITS-løsninger fra FoU-prosjekter for nye løsninger og til implementering og drift.

Under denne fagdagen skal vi ser nærmere på erfaringsutveksling hvordan vi kan jobbe bedre, effektivere og sammen. Hvordan dele informasjon og hvordan vi sammen, industri og offentlig kan bidra til en best mulig måloppnåelse for samfunnet med de beste ITS- og mobilitetsløsningene.

● Teknologi er et virkemiddel som skal bidra til bygge oppunder målet om at veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gåing
● Teknologi er et virkemiddel for å gjøre reisen sikrere, enklere, informer og styre
● Teknologi kan bidra til en sømløs reise
● Standardisering og harmonisering er nødvendig for å kunne levere gode tjenester, de er nødvendige byggeklosser
● «ITS» handler om teknologi, regulering, standardisering som er satt i system
● Gode data er avgjørende for ITS-tjenestene
● Nye datakilder, stor tilgang på data, stor kapasitet til prosessere data
● Viktig for næringslivet, flere tjenester kan tilbys
● Forholdet til personvern enda viktigere (GDPR)
● Eierskap, vedlikehold og bruk blir et enda viktig tema

Bilde: Knut Opeide / Statens vegvesen

Finn frem:

Sophus Lie-salen, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo
Skriv ut

Samspill og teknologi i fokus

Torsdag 26. august

Ingeniørenes Hus

09:30 - 10:00

Registrering og kaffe

10:00 - 10:05

Velkommen

Erik Olsen, Statens vegvesen

10:05 - 10:45

Innlegg fra Statens vegvesen og Agder fylkeskommune

Vegdirektør, Ingrid Dahl Hovland
Agder Fylkeskommune, Vidar Ose

Kort Q&A med begge

10:45 - 11:00

Kaffe

Innhentning og distribusjon av transportdata med flere dataeiere

11:00 - 12:00

Fra verktøykassa

Bruk av transportdata på overordnet nivå, Jacob Trondsen, Statens vegvesen
Lars Meisingseth, Statens vegvesen
Sebastian Verheughe, Entur
Magnus Johansen, Nye Veier

12:00 - 13:00

Lunsj

Samarbeide på tvers og multimodal transport

13:00 - 14:00

Til lands og til vanns

Fylke, v/repr Viken
Oslo kommune bymiljøetaten, v/Rune Gjøs, divisjonsdirektør mobilitet
SINTEF – Maritim ITS Autonome skip, v/Ørnulf Jan Rødseth, seniorforsker
Q&A

14:00 - 14:15

Kaffe

ITS pilotene - resultater og samarbeide med leverandører

14:15 - 15:25

Prosjektstatuser og deres vei videre

ITS piloter, v/Martin Fredriksen fra Statens vegvesen
Geofence -nye muligheter for fremtiden, v/Ørjan Tveit

Leverandørers erfaringer i prosjekter med SVV
- 5 -10 min på case/piloterfaringer
- Kort diskusjon sammen om hvordan svv skal tilrettelegge for fremtiden når teknologien løper av gårde

15:25 - 15:30

Oppsummering

Trond Hovland, ITS Norge

Samarbeidspartnere

  • ITS Norge
  • Statens vegvesen

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Krav til informasjonsmodellering (KIM)

23. juni
kl. 16:00–17:00
Streaming

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

15.–16. sep.
Thon Hotel Slottsparken, OSLO

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging