11. mars 2021
kl. 10:00–15:30

Ny dato - i mars 2021! ITS Norge og Statens vegvesen inviterer til fagseminar den 11. mars 2021 på Ingeniørenes Hus i Oslo.

Meld meg på

Beskrivelse

Den 1.1.2020 fikk Fylkeskommune ansvaret for fylkesveiene som også innebærer et selvstendig ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap for fylkesvei. Løsninger og verktøy innenfor ITS er et viktig bidrag til å ivareta dette ansvaret på en effektiv og god måte. Statens vegvesen har lang erfaring og svært god kompetanse innenfor ITS-området, både fra det teknologiske og regulatoriske perspektivet. Erfaringer fra hele utviklingsløpet til ITS-løsninger fra FoU-prosjekter for nye løsninger og til implementering og drift.

Under denne fagdagen skal vi ser nærmere på erfaringsutveksling hvordan vi kan jobbe bedre, effektivere og sammen. Hvordan dele informasjon og hvordan vi sammen, industri og offentlig kan bidra til en best mulig måloppnåelse for samfunnet med de beste ITS- og mobilitetsløsningene.

● Teknologi er et virkemiddel som skal bidra til bygge oppunder målet om at veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gåing
● Teknologi er et virkemiddel for å gjøre reisen sikrere, enklere, informer og styre
● Teknologi kan bidra til en sømløs reise
● Standardisering og harmonisering er nødvendig for å kunne levere gode tjenester, de er nødvendige byggeklosser
● «ITS» handler om teknologi, regulering, standardisering som er satt i system
● Gode data er avgjørende for ITS-tjenestene
● Nye datakilder, stor tilgang på data, stor kapasitet til prosessere data
● Viktig for næringslivet, flere tjenester kan tilbys
● Forholdet til personvern enda viktigere (GDPR)
● Eierskap, vedlikehold og bruk blir et enda viktig tema

Bilde: Knut Opeide / Statens vegvesen

Finn frem:

Sophus Lie-salen, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo

Samarbeidspartnere

  • ITS Norge
  • Statens vegvesen

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Den profesjonelle landmåler

4. nov.
kl. 09:00–12:00
Streaming, Nettbasert

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging

Samferdsel, infrastruktur og areal

Webinar «Risikomodellering og kommunikasjon»

24. nov.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert