Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
17. sep.
kl. 09:00–16:00

Skipsfarten endrer seg raskt med den teknologiske utviklingen innen sjøtransporten som følge av digitalisering og automatisering.

Konkurransevilkår og forretningsmodeller endres, skipsfarten effektiviseres. Det gir nye sikkerhetsutfordringer.

Nye muligheter for mer miljøvennlig skipsfart. Arbeidsplassen på sjøen og på land er i endring. Kort sagt er hele skipsfarten i endring.