Hopp til innhold

Om konferansen

I en tid hvor IKT-sikkerhet og forsyningssikkerhet er mer aktuelt enn noen gang tidligere, inviterer Tekna til et nyutviklet kurs for kraftsektoren. Formålet med kurset er å gi innsikt i IKT-sikkerhet knyttet til digitalisering- og innovasjonsprosjekter. Kurset er utviklet i tett samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Statnett.

Tema

Gjennom seks ulike sesjoner skal vi belyse aspekter som alle kraftselskaper, nettoperatører og deres leverandører må ha et bevisst forhold til i eget utviklingsarbeid.

Kort om kursinnholdet

  • Introduksjon til IT og OT
  • Sikkerhet i innovasjonsprosjekter
  • Systemintegrasjon
  • Standarder og regelverk
  • Samarbeid i innovasjon
  • Offentlige støtteordninger

Målgruppe

Målgruppen for kurset er deg som jobber med IT-løsninger og driftssystemer i eller for kraftsektoren, beslutningstakere, operatører og driftspersonell. Deltakerne vil selv utfordres gjennom rundebordsdiskusjoner og refleksjon over tema fra de ulike sesjonene.