13. juni
kl. 11:00–13:30

Tekna Bygg og anlegg inviterer til møte med lunsjservering i samarbeid med flere av våre faglige nettverk.

Meld meg på

Møtet blir streamet og lenke vil bli publisert her. Påmelding kun dersom du ønsker å delta i salen.

Tekna Bygg og anlegg vil våren 2019 sette fokus på FN s bærekraftsmål og gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Vi vil også være med å bidra til å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.

Innovasjon og nye teknologiske løsninger er nødvendig for å utvikle mer effektivt og miljøvennlig transportsystem. Forskning og utvikling kreves for å skape nye løsninger for å kunne realisere komplekse samferdselsprosjekter.

Modellering og digitalisering tas i bruk for å vise helheten i veiutbyggings-prosjekter. Og landskapet og grøntarealer rundt skal tilpasses omgivelsene og framstå som arkitektonisk tiltalende løsninger.

Mer om FNs bærekraftsmål finner du her

Finn frem:

Tekna studio, 4 etasje
Skriv ut

11:00 - 11:15

Lunsjservering og mingling

11:15 - 11:20

Velkommen og praktisk informasjon

11:20 - 12:00

Ny teknologi og FoU-aktiviteter i E39-prosjektet

Kjersti Dunham, Statens vegvesen

12:00 - 12:40

Landskapstilpasning og grøntstruktur i nye veianlegg

Christina Barrabes og Solveig Solgaard Riise, Multiconsult

12:40 - 13:05

Sikrere og mer avanserte tunneler

Claus K. Larsen, Vegdirektoratet

13:05 - 13:30

Modellering og visualisering i større utbyggingsprosjekter

Idar Kirkhorn, Trimble

13:30 - 13:40

Spørsmål - oppsummering

Terje Olav Moen, TomConsult

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: