19. okt. 2015
kl. 08:30–17:00
Dette arrangementet er ikke lenger aktivt, se vår kalender for kommende kurs og arrangementer.

Hva slags utviklingstrender kan vi forvente oss innen bildediagnostikken? Hva slags konsekvenser får ny teknologi for medisinske fysikere, radiografer og radiologer? Teknologiutviklingen innen PET, CT, MR, røntgen, ultralyd, mammografi, skjer i et hurtig tempo. Utstyret er avansert, kostbart og bruken krever stadig mer kompetanse.

Meld meg på

På denne konferansen tar vi for oss kommende utviklingstrender i bildediagnostikken. Vi vil se på teknologiens rolle på sykehusene og hva slags konsekvenser endringer i teknologibruk har for klinikere som bruker avansert utstyr i det daglige. Vi vil også se på hvordan nye løsninger finner veien fra tegnebrettet til sykehuset og hvordan sykehuspersonell påvirker prosessene.

Innovasjon i bildediagnostikken er en nyttig konferanse for medisinske fysikere, radiografer, radiologer, så vel som innkjøpere, driftsansvarlige, forskere og leverandører innen fagområdet.

Innovasjon i bildediagnostikken arrangeres av Tekna i samarbeid med Norsk radiografforbund og Norsk forening for medisinsk fysikk. Datoen er 19. oktober, dagen før- og samlokalisert med Høstmøte 2015 i bildediagnostikk og intervensjon.

www.hostmote.no

Skriv ut

07:45 - 08:30

Registrering

08:30 - 08:45

Introduksjon

Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna

08:45 - 09:15

Key-note: Medisinsk avbildning - roller i forskning og innovasjon

Olav Haraldseth, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Innovasjonsprosesser

09:15 - 09:45

Fra ide til klinisk praksis; hva skal til?

 • Programvareutvikling for diagnostikk
 • Patentering
 • Forsknings versus kommersialisering

Atle Bjørnerud, OUS

09:45 - 10:15

Innovation in Imaging Detectors

 • Detectors
 • Clinical Relevance
 • Development trends

Mats Danielsson, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige

10:15 - 10:45

Kaffe

Innovasjon og organisasjonsendringer

10:45 - 11:15

Fysikernes plass på sykehusene: Hva kreves av teknologen - samarbeidsevne og jobbing på tvers

 • Erfaringer fra oppbygging av en ny teknologisk tjeneste i sykehus
 • Regionalt teknologisamarbeid
 • Optimalisering, metodeutvikling og forskning innenfor radiologi

Anne Catrine Trægde Martinsen, OUS

11:15 - 11:45

Radiografiens ukjente sider - erfaringer fra Seksjon for teknologisk drift, OUS

 • Kort historikk om Seksjon for teknologisk drift, etablert for å avlaste personell med ansvar for pasientdrift i ARN
 • Hva er arbeidsområdene til seksjonen i ARN-OUS
 • Hvordan kan seksjonen bidra med for å utnytte dagens teknologi

Morten Møller, Norsk radiografforbund

11:45 - 12:15

Når det usynlige blir synlig: Utfordringer i moderne bildediagnostikk

 • Falsk negative og falsk positive svar
 • Overdiagnostikk og Underdiagnostikk
 • Irrasjonell innføring av teknologi

Bjørn Hofmann, UiO

12:15 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:30

Hvordan kan vi utvikle bildediagnostikken til å møte presisjonsmedisinens utfordringer?

 • Volum og kompleksitet
 • Absolutte vs relative biomarkører
 • Autonom vs integrert fagutvikling

Knut Håkon Hole, Radiumhospitalet

13:30 - 14:00

Fremtidens operasjonsrom: Nye metoder, innovasjon og jobbglidning

 • Fremtidens Operasjonsrom (FOR): forskningsinfrastruktur og oppbygging
 • Spennende prosjekter i FOR-regi, og hvordan disse implementeres på sykehuset.
 • Jobbglidning. Fokus på bildeveiledet minimal-invasiv kirurgi.

Geir Andre Pedersen og Liv-Inger Stenstad, St. Olav

14:00 - 14:45

Panel: Teknologiens plass i helsevesenet

 • Olav Haraldseth, NTNU
 • Ragnar Nortvedt, Medviz
 • Kathrine Myhre, Oslo Medtech
 • Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna

Ordstyrer: Anne Catrine Martinsen, UiO

14:45 - 15:00

Kaffe

Innovasjonstrender og presentasjon av kommende prototyper

15:00 - 15:30

Innovasjon i helseindustrien

Økt vekst og verdiskaping gjennom samarbeid mellom FoU, sykehus og kommuner, og næringsliv

Kathrine Myhre, Oslo Medtech

15:30 - 15:50

Technology and image quality of IQon: Detection Based Spectral CT

Yoad Yagil, Philips Healthcare

15:50 - 16:10

Kommende teknologi på MR

Rolf Svendsmark, Siemens

16:10 - 16:30

Advanced 3T MR clinical solutions and Research collaboration perspectives

Alexandru Cernicanu, Toshiba Medical Systems Europe B.V., the Netherlands

16:30 - 16:50

PET/MR the next generation hybrid imaging – Today and future

Anders Nordell, GE Healthcare

Avslutning

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Forskning og innovasjon

Kunst og kunstig intelligens

8. nov.
kl. 18:00–21:00

Forskning og innovasjon

Foredrag om kunstig intelligens med Morten Goodwin

15. nov.
kl. 16:00–17:30