Innkjøp står for en stadig økende andel av virksomhetens samlede kostnader. Å vite hvordan du skal håndtere dette for å sikre lønnsomhet og fremdrift er avgjørende for å lykkes.

Kommende kurs

For tiden ingen publiserte arrangementer.

Sist oppdatert: torsdag 30. november 2017