5.–6. feb. 2018

Få innføring i innkjøp, bli trygg i rollen og forstå verdien av smarte beslutninger.

Meld meg på

Innkjøp står for en stadig økende andel av virksomhetens samlede kostnader. Å vite hvordan du skal håndtere dette for å sikre lønnsomhet og fremdrift er avgjørende for å lykkes.

Dette kurset gir deg innsikt i de viktigste begrepene, analysene og behovene.

• Innkjøpsprosessen

• Life Time Cost og e-handel

• Pris versus kost

• ABC-analyse og leverandørhåndtering

• Avtalerett og forhandlinger

Målgruppe

Kurset passer for deg som har liten eller ingen innkjøpserfaring og som rett og slett har lyst til å begynne med innkjøp. Det er også nyttig for deg som har noe innkjøpserfaring og som ønsker faglig påfyll.

Faglig opplegg

Undervisningen er teoretisk og praktisk rettet. Som deltager får du terminologi, metoder og tankesett som gjør deg bedre i stand til å håndtere utfordrende situasjoner du møter i din arbeidshverdag.

Merk at kurset har begrenset antall plasser og at det er lagt opp til interaksjon mellom deltagere og kursholder.

Skriv ut

09:00 - 09:30

Registrering med lett frokost

09:30 - 16:00

Dag 1

 • Behovsanalyse

 • Innkjøperens kompetanse og egenskaper

 • Innkjøperens nye roller

 • Trender og utvikling

 • Life Time Cost og e-handel

 • Pris versus kost

 • Livsløpsanalyser

 • Innkjøpsprosessen

 • Generell innkjøpsprosedyre

 • Den irrasjonelle innkjøper

09:30 - 16:00

Dag 2

 • ABC analyse og leverandørhåndtering

 • Avtalerett

 • Hva er en avtale?

 • Hvorfor inngå kontrakt?

 • Grunnleggende om kontraktsretten

 • Vurderinger før avtaleinngåelsen

 • Avtaleinngåelse

 • Kommunikasjon internt og eksternt

 • Ulike mennesketyper

 • Forberedelser til forhandlinger

 • Noe om forhandlinger

 • Frode Reksten

  Høgskolelektor

  Condeco AS

  Høgskolelektor og daglig leder

  HSN/Handelshøyskolen BI/Condeco AS

  Frode Reksten er anerkjent for sin pedagogiske undervisningsform, engasjerende stil og formidlingsevne. Frode Reksten er Intendanturutdannet ved Krigsskolen, og har en meget allsidig bakgrunn innen ledelse, strategi, logistikk, prosjektledelse, organisasjon, innkjøp og pedagogikk. I tillegg har han studert endringskompetanse i Sverige, og er sertifisert innen atferdsanalyse.

  Han har variert erfaring fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv, offentlig sektor, Forsvaret og akademia. Frode Reksten er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, ansatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen og er daglig leder i Condeco AS.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: