Slik lykkes du med innovasjon i teknologibransjen

Det krever mye av en bedrift for å henge med i svingene, og for teknologer er endringstakten enda raskere. Nøkkelen til innovasjon ligger hos deg som leder.

– I teknologibransjen skjer ting ekstremt fort. For å styrke konkurransekraften i firmaet må vi legge til rette så folk evner å se fremover. Hvis ikke blir vi stående igjen på startstreken mens de andre suser forbi, sier Espen Knudsen.

Han er produktsjef og innovasjonsevangelist i Cegal AS i Stavanger. Bedriften er en kunnskaps-, programvare og IT-leverandør til den globale oljebransjen.

Knudsen har jobbet dedikert med innovasjon i bedriften i fire år, og har opparbeidet seg en hel del erfaring rundt hva som som skal til for å lykkes med nyskapning.

– I mange tilfeller er bedriften operativ, og det skal leveres produkter og tjenester på daglig basis. Dette arbeidet blir gjerne prioritert fremfor innovasjonsarbeid, fordi det skaper større verdier akkurat der og da, sier Knudsen.

Samtidig er det innovasjonsarbeid som vil sørge for at bedriften vil fortsette å være konkurransedyktig på sikt.

Espen Knudsen deltok på kurset Innovasjonsledelse for teknologer, for å lære mer om metoder og verktøy som kan iverksette innovasjon. Delta på neste utgave av kurset, 9. mai på Scandic Solli Hotel i Oslo.

Innovasjonsledelse er i praksis god ledelse

Hilde Færevik er seniorforsker i Sintef, og har 20 års erfaring fra forsknings- og innovasjonsarbeid – primært innenfor helsesektoren og industri.

Hun mener nøkkelen til innovasjon ligger hos deg som leder.

En god leder lytter til de ansatte, skaper trygghet og viser vei, mener hun. Og i tillegg må du tørre å bruke, og stole på, de flinkeste folka.

– Innovativt lederskap handler om å sette sammen tverrfaglige team med kreative mennesker, som får rom til å blomstre, sier Færevik. Hun utdyper:

Du må bruke tid og ressurser til å sette sammen team fra forskjellige faggrupper. Det er da magien skjer.

Også Espen Knudsen mener det bør være en prioritet å ha motiverte ansatte som ønsker å tenke nytt.

– Vi må sikre at gode ideer blir tatt vare på og jobbet med. Vi må tørre å teste ut ideene, og ha takhøyde for at det er lov å feile. Når vi feiler må vi gå videre, og skape rom til å tenke nye tanker igjen, sier han.

Kunnskapsdeling og metoder

– Ledere må skape arenaer i bedriften for idégenerering og kreativt arbeid, som ikke nødvendigvis gir inntjening i første omgang, men som er uunnværlig for endring på sikt. Det er da du skaper de gode ideene for fremtiden, sier hun, og legger til:

– Hvis bedriften ikke er strukturert på riktig måte, så hindrer du medarbeiderne dine i å tenke nytt.

Hvis det bor en entreprenør i deg, vil teknikkene det undervises i på «Innovasjonsledelse for teknologer» gi deg et knippe verktøy du kan få bruk for i hverdagen. I tillegg er det verdifullt å dele erfaringer med ledere i samme situasjon som deg. Både Færevik og Knudsen har deltatt på kurset. 

– Selv om deltagerne kom fra helt forskjellige bedrifter, både statlige, kommunale og private, delte vi alle de samme tankene rundt hva som trengtes for å drive innovasjon, sier Færevik.

Det kan være litt ensomt å drive med endring. Jeg har ingen utdannelse innenfor innovasjon, og synes det er veldig fint å få bekreftelse på at jeg er på riktig vei med mine prosjekter. De tingene jeg gjør er det andre som har prøvd ut – med hell. Det ga meg motivasjon til å fortsette med innovasjonsarbeidet da jeg vendte tilbake til  jobben, forteller Knudsen.

Innovasjonsledelse for teknologer arrangeres neste gang 9. mai på Scandic Solli Hotel, Oslo. Les mer og meld deg på!

Publisert: 19. september 2018