Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en hvit SUV-bil som kjører gjennom vinterlandskap

Kursinnsikt

Hvordan gå fremtidens veidrift i møte?

4. okt. 2017

Det er satt klare mål om bærekraftig transport og lave svevestøvnivåer. Da er det nødvendig at vinterdriften finner frem til de gode løsningene.

– Miljø og klima er blitt viktige perspektiver å ta hensyn til for de som holder på med veidrift. Det er satt mål knyttet til bærekraftige transportmåter og livskvalitet i by – og det gir utfordringer som driftsfolk som må løse i praksis, sier sjefingeniør i Statens Vegvesen, Kai Rune Lysbakken.

Han er foreleser og sitter i programkomiteen til Teknas konferanse Vegdrift 2017 – vinterdrift, hvor nettopp utfordringer og potensielle løsninger knyttet til vinterveidriften skal diskuteres.

Vegdrift 2017 - vinterdrift arrangeres 8.-9. november i Trondheim. Les mer og meld deg på!

Mål om økt bruk av gange og sykkel

Lysbakken trekker frem spesielt to områder som skal belyses under konferansen. Det første er vinterdrift av gang- og sykkelanlegg.

– Dette er et ganske viktig tema om dagen, fordi det er mål om økt bruk av gange og sykkel som transportmiddel, særlig i store byer. Dette medfører forventninger og utfordringer, sier Lysbakken.

– Vinterdriften har stor betydning for hvor attraktivt det er å gå og sykle, men samtidig er driften krevende fordi det er så ulik standard på gang- og sykkelstier.

Lysbakken forklarer at en av de store utfordringene er at det er store variasjoner i utforming av anlegg for fotgjengere og syklister – det kan være snakk om egne adskilte stier, fortau, sykkelfelt i bilveien, og så videre.

– Bredden, høyden og dekket kan variere veldig, og da er det utfordrende å ha metoder og utstyr som er tilpasset og gjør en god jobb når det gjelder brøyting, strøing og salting. I tillegg, når det er en økt innsats i vinterdriften, medfører det økt belastning på et vegnett med kanskje dårlig bæreevne og dekkekvalitet.

Betydelig innsats mot svevestøv

Det andre området som skal belyses er svevestøvproblematikk.

– Driftstiltak mot det vi kaller veigenerert svevestøv – altså piggdekkstøv – er det et stort fokus på om dagen. Det legges ned et stort arbeid for ikke å overskride grenseverdiene som er satt i forskrifter, sier Lysbakken.

Han forteller at de under konferansen vil hente frem erfaringer særlig fra Trondheim, hvor de har satt inn gode og effektive tiltak.

– De har et ganske omfattende regime for rengjøring av veibanen om vinteren, som er et viktig preventivt arbeid. I tillegg støvdemper de med magnesiumkloridløsning i perioder med mye svevestøv.

Lysbakken poengterer at det krever en betydelig innsats for å tilfredsstille forskriftene og svevestøvet på et lavt nivå.

– I Trondheim har de har lagt ned betydelige ressurser for å unngå høye konsentrasjoner av svevestøv, og de har lykkes.

Utbytte for fremtidens veidrift

Å ta tak i disse temaene handler som sagt om livskvaliteten til de som ferdes i trafikkerte områder, og det handler om å ta helseperspektivet på alvor, påpeker Lysbakken.

Derfor oppfordrer han alle som er involvert i planlegging og drift av vei og by, til å komme og bli inspirert under konferansen.

– Vi har forsøkt å tenke bredde i hele programmet – det vil spenne seg fra byproblematikk til landevei. Det vil være aktuelt for driftspersonell i kommuner, entreprenører, ingeniører, Statens Vegvesen, og de som sitter med ansvaret for samferdselsområder i fylkeskommunene, sier han.

– Under konferansen håper vi å tilby et overblikk over problematikker knyttet til temaene, og vi inkluderer også bolker med ny forskning, utvikling og kompetanse. Vi vil presentere nye driftsmetoder og nytt utstyr, som for eksempel kan effektivisere fjerning av snø og slaps, vi vil snakke om strøsandkvalitet og hvilke krav en bør stille til det, og vi vil snakke om mengdenøyaktighet på salt- og sandspredere – noe som er viktige ting for driftsfolk å tenke på. Dette håper og tror vi vil kunne gi et godt utbytte for fremtidens veidrift.

Vegdrift 2017 - vinterdrift arrangeres 8.-9. november i Trondheim. Les mer og meld deg på!

Les også

Relaterte kurs og arrangementer