Digitaliseringen endrer næringslivet. Henger Norge med i svingene?

Hvor langt fremme er egentlig norske virksomheter når det kommer til digital omstilling? Vi er hverken best eller verst i klassen, mener daglig leder Tor Olav Mørseth i DigitalNorway.

Hva menes egentlig med digitalisering?

– Det handler om å ta i bruk mulighetene som digital teknologi gir til å forbedre, fornye og skape nytt, sier Tor Olav Mørseth.

Det er den brede definisjonen de bruker hos DigitalNorway, der Mørseth er daglig leder. DigitalNorway er et initiativ som har som mål å øke konkurransekraften til norske virksomheter.

Det er et område der det fortsatt gjenstår mye jobb. Næringslivet i Norge, som andre steder, står overfor store omstillinger i takt med at digitale teknologier fører med seg både nye konkurrenter, nye forretningsmodeller, nye verktøy, og nye og mer effektive måter å løse gamle oppgaver på.

– Det kan omfatte alt fra å forbedre en prosess, til å skape helt nye produkter og tjenester. Da blir det også tydelig at digitalisering ikke er et mål i seg selv, men heller et middel for å oppnå noe, sier Mørseth.

Norge er hverken best eller verst i klassen, mener han, om vi skal sammenligne oss med andre.

– Vi er langt fremme på enkelte ting, men vi er jo ikke verdensledende på alt sammen, det må vi bare innrømme, sier han, og legger til:

– Det betyr jo samtidig at det finnes et stort potensiale.

Vil du lære mer om mulighetene innen digital omstilling? Tor Olav Mørseth foreleser under konferansen «Det digitale arbeidslivet» på Scandic Lillestrøm, 8. november

– Må dra nytte av erfaring og domenekunnskap

Generelt sett er Norge tross alt langt fremme i digitaliseringen, sier Mørseth – også sammenlignet med for eksempel USA.

Med det mener han at der USA har noen miljøer som er så avanserte at de kan lede an hele den digitale utviklingen, kan du likevel stå uten mobildekning en times kjøretur fra San Francisco.

industry-3225119_1920.jpg

Sånn sett er vi bedre rustet i Norge, og vi skårer høyt nettopp på infrastruktur. Her er vi også veldig langt fremme i å ta i bruk ny teknologi og nye tjenester som privatpersoner.

– Men Norge kommer på sin side aldri til å bli ledende på kunstig intelligens som et generisk tema. Mulighetene våre ligger heller i kombinasjonen av teknologi og domenekunnskap, sier Mørseth, og utdyper:

– Hva har vi vært gode på? Jo, for eksempel nye løsninger i oljeindustrien. Hva skjer når vi kobler sammen den kunnskapen med ny teknologi, eller for eksempel fornybar kraft? Hva kan vi gjøre for å bygge helhetlige løsninger for strømstyring? I disse skjæringspunktene ligger det mange spennende muligheter.

– Kan spare 9 mrd. på digitale lånesøknader

Det er ikke bare oljebransjen som har et stort potensiale innen digitalisering. Mer overordnet gjelder det å dra nytte av de kvalitetene, erfaringene og ressursene vi allerede sitter på.

For eksempel at vi i Norge sitter på mye offentlig data av god kvalitet, som en kanskje ikke helt har klart å utnytte eller se verdien av – til nå.

Et eksempel på mulighetene her er automatisering av lånesøknader, der en går fra en veldig tungvint prosess, med manuell innhenting og innlevering av dokumentasjon, til at en kan søke med ett klikk og få svar i løpet av et par minutter.

– Du er nødt til å koble sammen ulike datakilder, og nettopp det er en veldig viktig endring i måten vi jobber på. Det er ikke sikkert den teknologiske løsningen er så vanskelig, mens det å få på plass avtalen og flyten av data er mer avansert, sier Mørseth.

Når dette kommer på plass, blir det for det første veldig mye enklere for bankens kunder som søker lån. Men for bankenes del er det ifølge Mørseth estimert at et slikt system kan gi besparelser på 9 milliarder kroner i løpet av ti år.

Ikke bare et spørsmål om teknologi

Av norske selskaper som har både teknologien, kunnskapen og viljen til å endre seg, trekker han frem Ruter AS, som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, og Brunvoll AS, som produserer thrustersystemer til skip. Sistnevnte ble nylig kåret til Norges smarteste industribedrift.

– Ruter oppfatter jeg som langt fremme i å jobbe med kultur og tenke «mobility as service», mens Brunvoll i Molde har kommet veldig langt når det gjelder robotisering og automatisering av produksjon.

Når stadig flere skal følge etter i deres fotspor, minner Mørseth om at digitaliseringen ikke bare er et spørsmål om teknologi.

– Driverne bak er selvfølgelig teknologiske, sier Mørseth, og fortsetter:

– Men om du mangler den nødvendige kunnskapen og kompetansen, eller vilje og evne til endring, da skjer det ingenting – selv om du har verdens beste teknologi. Og på samme måte, dersom du ikke kan noe om teknologi hjelper det ikke å ha stor vilje til å endre seg.

Vil du lære mer om hvordan din bedrift kan utnytte seg av mulighetene som følger med digitale teknologier? Få med deg konferansen «Det digitale arbeidslivet» på Scandic Lillestrøm, 8. november

Publisert: 29. august 2018