Betongkurs med bærekrafthatt

– Dette er første gang hele begrepet «miljøprosjektering» er tema for et kurs.

«Suboptimalisering» er et ord Jan Eldegard Hjelle er opptatt av. Eller rettere sagt, han er opptatt av å fjerne det fra arbeidet med betongkonstruksjoner.

– Det råder en del «hellige sannheter» om hvilke materialer som er mest miljøvennlige, men til nå har vi tenkt de enkelte materialene hver for seg og ikke hvordan de brukes sammen, forklarer han.

Hjelle er daglig leder i Byggutengrenser. Bransjeorganet har som mål for 2017 å «fremme løsninger som viser hvordan mur og betong kan brukes for å oppnå god arkitektur med miljøvennlige, lønnsomme og robuste bygg og anlegg».

For kanskje er betongkonstruksjoner som miljøvennlig produkt bedre enn sitt rykte? Kurset «Miljøvennlige betongkonstruksjoner» som avholdes i Trondheim 9.-10. januar under Kursdagene 2018, har det helhetlige miljøperspektivet på parolen.

Mangelvare over hele fjøla

I programkomiteen for kurset sitter mange representanter for betong- og byggenæringen, blant andre Jan Eldegard Hjelle.

– Dette er første gang et kursopplegg vil ta for seg det totale miljøavtrykket til et bygg – fra planlegging til prosjektering og inn i bygge- og driftsfasen.

Frem til nå har det meste rundt bærekraft enten dreid seg om å få ned energiforbruket i byggene, redusere klimagassutslipp fra enkeltmaterialer, eller begrense andre typer utslipp. Det er slike ensidige og spissete parametere som fører til suboptimalisering, mener Hjelle.

– Oppmerksomheten må ikke bare være på hvordan lage de mest miljøvennlige materialene, men også hvordan godt design kan bruke minst mulig materialer. Vi må knytte sammen ingeniørene, de som driver miljøkartlegging, de som regner på økonomi og de som skal utføre selve arbeidet.

Det har ikke bare skortet på kursing med et overordnet miljøfokus. Verktøy som muliggjør slik arbeid og tenkning har også vært mangelvare.

En ny norsk standarduttalelse som nå er på høring vil definere hvordan man skal beregne klimagassutslipp for bygg i et helhetsperspektiv. Dette vil legge grunnlaget for utvikling av bedre beregnings-, analyse- og dimensjoneringsverktøy, sier Hjelle.

Ny tankegang, nye sannheter

– Jeg sammenligner det litt med da dieselbilen kom for alvor og ble løftet frem for å redusere CO2-utslipp. Tanken var jo da at det var mer miljøvennlig, og det er først i ettertid vi har sett helheten og forstått problematikken med NOx-utslipp og svevestøv, sier Hjelle i Byggutengrenser, og fortsetter:

– Man har ikke nødvendigvis gjort noe feil når det gjelder prosjektering av nye bygg. Det handler imidlertid om å ta i bruk ny kunnskap og la det løfte oss fremover.

Nå legges det altså for første gang opp til et kursopplegg med fullstendig «bærekrafthatt». Fremover vil bransjen tenke miljø sammen med økonomi. Alt skal gjøres på en totalt bærekraftig måte.

Derfor er kurset relevant for byggherrer, tiltakshavere, arkitekter, rådgivere, entreprenører og leverandører. Foruten det faglige opplegget, vil det også være muligheter for erfaringsutveksling og samtaler med ulike aktører som jobber med betongkonstruksjoner.

– Vi vil nok se helt nye muligheter når vi kobler sammen miljø, design og økonomi. Ikke bare kommer nye løsninger, men vi vil kanskje oppdage nye sannheter om hvordan vi bør jobbe, spår Hjelle.

Kurset avholdes 9.-10. januar på Clarion Hotel & Congress Trondheim i forbindelse med Kursdagene 2018.

Publisert: 15. november 2017