– Vi går mot byggeplasser uten mennesker

Sivilingeniør Håkon Reisvang advarer byggebransjen: – Legg til rette for kompetanseutvikling, ellers vil bransjen vår domineres av IT-folk om 10 år.

Håkon Reisvang sitter i sofa og peker mot kamera

Etter lang tid på stedet hvil er byggebransjen nå i stor endring. De siste årene har en rekke nye teknologier blitt lansert på markedet: Selvkjørende droner og anleggsmaskiner, 3D-printere, LIDAR-teknologi som kan se gjennom vegger og mobile robotarmer som kan sette sammen trekonstruksjoner, legge murstein og binde armering.

Og ikke minst: en programvare med kunstig intelligens som har full oversikt over fremgangen til byggingen i sanntid.

Den teknologiske revolusjonen kan sette hele bransjen på hodet. Den har potensial til å gjøre store budsjettsprekker og forsinkelser en saga blott, men samtidig kan den endre arbeidsoppgavene på norske byggeplasser drastisk.

Advarer byggebransjen

– Teknologien gjør at norske arbeidere får muligheten til å ta steget opp i mer givende og verdiskapende jobber, spår Håkon Reisvang.

Han har flere års erfaring som prosjektleder på byggherresiden, er foreleser i digital prosjektledelse ved NTNU og driver nå to konsulentfirmaer. i4 Technology sprer informasjon om ny teknologi i byggebransjen, og nyoppstartede 10X Construction hjelper byggherrer, entreprenører og arkitekter med å implementere nye digitale verktøy på best mulig måte, ved å bruke Gilb sine verdenskjente verdiskapningsstrategier.

Reisvang forteller at den nye teknologien ikke bare har positive konsekvenser. Det er anslått at det kommer til å forsvinne opp mot 800 millioner jobber de neste ti årene. Noen av disse kommer trolig til å gå tapt i den norske byggebransjen.

Hvor mange? Reisvang tror fremtidens byggeplasser vil være helt frie for arbeidere.

I første omgang vil utenlandsk arbeidskraft erstattes av robotteknologi, mens enkle ingeniørjobber og mellomledelsesjobber i større og større grad vil overtas av kunstig intelligent programvare, forklarer han.

Samtidig kommer han med en klar advarsel til bransjen: Legg til rette for kompetanseutvikling, slik at dagens arbeidere er i stand til å bidra på fremtidens arbeidsmarked.

– Hvis ikke er jeg redd for at bransjen vår vil domineres av IT-folk om en 10 års tid.

I 60 år har Tekna og NTNU arrangert Kursdagene i Trondheim, og er i dag en av landets lengste og største kurstradisjoner. Tema er bygg, anlegg og eiendom. Les mer her!

Slutten på befaringer

Så hvilken teknologi kommer til å ha størst innvirkning på bransjen? Reisvang mener det viktigste blir å få på plass en felles digital plattform.

– Det aller mest sentrale vil være et program med kunstig intelligens som gjør at systemene snakker med hverandre. Bransjen opererer i dag i siloer som skaper kommunikasjonsproblemer. Du har arkitekten, ingeniøren, entreprenøren og underentreprenøren, som alle har sine egne mål, som ikke nødvendigvis er omforent med prosjektets verdimål. Det er heller ikke uvanlig at arkitekten til byggherren faller fra fordi du deler opp prosjekteringsfasen. Teknologiske verktøy vil snart gjøre denne oppdelingen irrasjonell.

Den nye teknologien kan også gjøre underverker for budsjettene.

– Grunnen til at det er så mange budsjettbomber, er at vi ikke har nok innsyn inn i arbeidsproduktiviteten. Med 3D-scannere som kontinuerlig overvåker byggeplassen og kunstig intelligens som kontrollerer fremgangen, så tar det ikke en dag eller en uke før feil blir oppdaget, det blir oppdaget med en gang. Da trenger vi ikke lenger et team på fem-seks-syv stykker fra byggherren som løper etter entreprenøren og kontrollerer ham.

Utviklingen kommer imidlertid ikke av seg selv, påpeker Reisvang. Flaskehalsen ligger nemlig ikke i den teknologiske utviklingen, den ligger i implementeringen.

– Du må få med deg alle på laget, man er ikke sterkere enn det svakeste ledd i kjeden. Vi kan ikke lenger akseptere at noen nekter å bruke nye verktøy fordi de ikke vil lære.

Den 8. til 10. januar arrangerer Tekna Kursdagene i Trondheim. Tema er bygg, anlegg og eiendom. Dette er en faglig og sosial start på det nye året, hvor det årlig samles mellom 1 500 og 2 000 fagpersoner for å bli oppdatert på det siste nye innen sine fag- og interesseområder. Les mer her!

Publisert: 20. september 2018