På dette kurset får du en innføring i verktøy og metodikk du kan bruke for å sikre at produktet eller tjenesten din treffer det behovet kunden/brukeren har.

Meld meg på

Tjenestedesign handler om å sette kundens behov og opplevelser i sentrum for alt du utvikler av produkter og tjenester.

Hvorfor tjenestedesign

Store virksomheter som Apple, Google, General Electric bruker tjenestedesingn aktivt i sine innovasjonsprosesser for å skape brukervennlige løsninger. Hvorfor? Fordi det funker, er enkelt, praktisk og gjennomførbart.

Bedre produkter og tjenester – mer fornøyde kunder – bedre lønnsomhet!

Med tjenestedesign får du god og nyttig innsikt oversikt over helheten i kundeopplevelsen. Med tjenestedesign kan vi undersøke og utvikle kundens relasjon til bedriften, til tjenester eller produkter. Ved å ta utgangspunkt i kundens behov og bedriften eller organisasjonen mål for utvikling, skaper du relevante og attraktive tilbud. Resultatet er målrettet innovasjon; bedre produkter og tjenester som kunden vil ha og større treffsikkerhet for bedriften eller organisasjonen.

Læringsutbytte:

 • Etter kurset skal du ha fått en grundig innføring i hva tjenestedesign er og hva som kreves for at du skal kunne bruke det i egen virksomhet.
 • Du får innsikt i sentrale begreper og lærer hvordan det brukes konkret i reelle prosjekter.

Hvem passer kurset for:

Kurset passer for deg som kanskje har hørt begrepet tjenestedesign før men ønsker å få en større innsikt i hva det er og hvordan det kan brukes. Du arbeider med produkt eller tjenesteutvikling, er it-ansvarlig, FoU utvikler, innovasjonsdirektør, produktspesialist, jobber med teknologiutvikling, er gründer, jobber innen marked, teknologi, eller på forretningssiden i en virksomhet, privat eller offentlig.

Kursmetodikk:

Fokus er på praktisk læring. Som kursdeltaker vil du jobbe i små grupper og øve på å «gå i kundens sko». Denne måten å arbeide på sikrer at du forstår kundens behov, opplevelse, motivasjon og erfaring. Kurset vil veksle mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og erfaringsutveksling. Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis.

Begrenset antall deltakere:

Det er begrenset antall plasser for at du som deltaker skal få størst mulig utbytte av kurset.

Meld meg på

Se program

Skriv ut

DAG 1 – Hvem er dine nøkkelkunder og hva er viktig for dem

08:30 - 09:00

Registrering, lett servering, kaffe og te

09:00 - 11:30

Oppstart kursdag 1

Velkommen og praktisk informasjon

Introduksjon

 • Hva er tjenestedesign og hvorfor er det så populært?

Value Proposition Design (VPD) verktøy og metodikk

Hva er kundens behov

 • Vi jobber med personas og kundeprofil

Prioritering

 • Hva er viktigst for kunden? Verdien ligger i å løse de viktigste behovene veldig godt

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 16:00

Testing

Vi jobber med testing av våre antagelser. Nå har vi kartlagt kundens behov og gjort en antagelse av hva som er deres viktigste behov.

Introduksjon til testing og intervjuteknikk

Praktisk testing

 • Vi jobber konkret med å teste antagelsene våre for å se om vi kan bekrefte eller avkrefte de. Hva gjør det med hva vi må utvikle av tilbud?

16:00

Slutt dag 1

DAG 2 – Kundereisen: et praktisk og strategisk verktøy

08:30 - 09:00

Lett servering, kaffe og te

09:00 - 11:30

Oppstart kursdag 2

Value Proposition design (VPD) verktøy og metodikk forts.

Vi jobber videre med hvordan vi møter kunden

 • Vi har testet om våre antagelser om kunden er bekreftet eller avkreftet.

 • Hvordan stiller vi nå kundens ulike, viktigste og validerte behov og hvordan skaper vi produkter og tjenester av dette?

Prioriteringer og verdiforslaget

 • Hva er viktigst for oss (som virksomhet) å løse og hva er verdiløftet vårt til kunden?

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 16:00

Vi fortsetter etter lunsj

Hvordan ser kundens reise ut: Kundereisen

 • Hvilken reise skal kartlegges og hvilke kunder skal vi fokusere på?

Slik identifisere du de viktigste stegene i kundereisen

 • Her gjelder det å få oversikt over hvilke kanaler kunden og din virksomhet bruker

 • Hvor foregår kontakten mellom kunden og dere på de ulike stegene: Telefon, e-post, fysiske møter, brev og sosiale medier, nettside, etc.

 • Hvordan spiller disse kanalene sammen?

Hvordan kartlegge de handlinger, forventninger og reaksjoner som kundene har på de ulike steg?

 • Hva tenker og føler kunden egentlig om oss?

 • Hvilke følelser settes i sving, hva skaper misnøye?

Kartlegging av relevante kontaktpunkt for hvert av stegene i reisen

16:00

Vi avslutter kursdag 2

DAG 3 – Value Proposition design og kundereisen

08:30 - 09:00

Lett servering, kaffe og te

09:00 - 12:00

Oppstart kursdag 3

Vi kobler arbeidet med Value Proposition design sammen med kundereisen

 • Prioritering av utfordringer: Hvilke problemer bør vi løse først?
 • Hva er med på å styrke relasjonen med kundene og hva er med på å skyve kundene fra oss?
 • Får kunden egentlig gjort det de ønsker å gjøre?
 • Hvor mye friksjon (motstand) opplever han/hun?
 • Identifiser sannhetens øyeblikk i reisen
 • Når leverer vi på verdiløftet vårt?

Oppsummering og veien videre

 • Fallgruver å unngå i kartleggingen
 • Hva gjør vi når vi er tilbake på jobb?

12:00 - 13:00

Vi avslutter med felles lunsj

 • Victoria Utheim

  Seniorrådgiver

  KOBRA as

  Victoria kommer fra en bred, tverrfaglig bakgrunn i innovasjon, strategiutvikling og tjenestedesign – sist med 8 års erfaring fra Innovasjon Norge som strategirådgiver for små og store virksomheter, både startups og etablerte bedrifter.

  Victoria jobber med metoder, verktøy og prosesser for raskt å forstå en bedrifts forretningsmodell og bedriftskundenes behov, for så å finne strategisk gode tiltak.

  Det å jobbe med kundeorientert forretningsutvikling er en viktig drivkraft for Victoria og hun er opptatt av å visualisere og kommunisere det hun jobber med på en håndterbar og konkret måte. Som en ekte KOBRA-ressurs er Victoria opptatt av å overføre kompetanse og innsikt til kundene og sikre at de får verktøy og selvtillit til å stå på egne ben.

 • Eirik Vandvik Johnsen

  Gründer

  KOBRA as

  Eirik er rådgiver og forretningsutvikler med spesielt fokus på forretningsutfordringer som går på tvers av kompetanseområder i organisasjonen. Han beveger seg fritt mellom avansert teknologi, krevende forretningsutvikling og tung merkevarebygging.


  Hans bakgrunn og kompetanse gjør at han er like komfortabel med å utvikle arkitektur for en avansert teknisk løsning sammen med ledende teknologer som nye produkter med Norges ledende merkevarebyggere.

  Eirik er pragmatisk og løsningsorientert, og har lang og solid erfaring med å bistå organisasjoner med å utvikle innovasjonskonsepter som oppfyller behov og ambisjoner. Teknologisk sett har han arbeidet både med utvikling, konsulentvirksomhet og drift – og spenner derfor over et bredt område. Eirik er en av gründerne av selskapet.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: