31. mai
kl. 09.00–16.15

Å sitte som ansattvalgt i et selskapsstyre er en spennende oppgave som byr på både ansvar, utfordringer og muligheter til blant annet påvirkning og medbestemmelse. På dette kurset får du økt din trygghet i rollen.

Meld meg på

I første del av kurset legger vi opp til en praktisk gjennomgang av de rettslige sidene ved styrets oppgaver og ansvar.

I kursets del to diskuteres praktiske problemstillinger fra styrearbeid. I denne delen vil du bli bevisstgjort på hva som skal til for at du skal kunne bidra best mulig til gode beslutninger i styret. Her belyser vi også din mulighet til å bidra med naturvitenskapelig kompetanse rundt klimabevissthet i styret.

Her er noe av det kurset behandler:

 • Å være ansattvalgt styremedlem er ikke det samme som å være tillitsvalgt, men det er ikke uvanlig at tillitsvalgte velges inn i bedriftsstyret. Er det greit å ha to slike roller samtidig, og hvordan håndtere eventuelle dilemmaer ved interessekollisjon?
 • Hvor tidlig har du krav på innkalling og underlag før styrets møter – og hvor mye arbeidstid kan du bruke på forberedelser?
 • Hvilken adgang har bedriften til å pålegge deg absolutt taushetsplikt om sakene styret behandler?
 • Lojalitetsplikten som ansattvalgt styremedlem: Er det bedriften – dine ledere – som arbeidsgiver du har lojalitetsplikt til, eller eierne av bedriften? Hvordan håndtere dilemmaer som dette?

Læringsform

For best læringsutbytte, veksler vi mellom teori, cases og diskusjonsoppgaver.

Hvem kan delta på kurset?

Kurset er et tilbud for deg som sitter i et styre i en bedrift, men er også nyttig for deg som vurderer å ta på deg et slikt verv. Det er mest aktuelt for privat sektor, men er også åpent for deltakere fra offentlig sektor. Tekna ønsker å bidra til at du får kunnskap om hva et styreverv innebærer og hvilke muligheter til påvirkning vervet kan gi.

Å være ansattvalgt styremedlem er ikke det samme som å være tillitsvalgt, men det er ikke uvanlig at tidligere tillitsvalgte velges inn i bedriftsstyret. Det er krevende for de som har flere verv, og dette er en av problemstillingene på kurset.

Reisebestilling og refusjon av utlegg

Tekna er i en overgangsfase til et nytt reisebestillingssystem. Det er fortsatt mulig å bestille gjennom Egencia på telefon 23 15 04 99 eller e-post customer_service@egencia.no. Notér ''Reise belastes Tekna, comcode 825152'' i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i e-posten: Tekna/Tillitsvalgt/23259/Nils Christian Børresen

Reisen bestiller du selv, men vent til 14 dager før kursstart i tilfelle kurset må avlyses eller utsettes.

Kurset er et gratis tilbud til alle medlemmer i Tekna. Tekna dekker reise. Les mer om refusjon av utlegg her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 23259

Skriv ut

Onsdag 31. mai 2023

08.45

Registrering og en matbit før kursstart

09.00

Kurset starter – introduksjon

09.20

Utvalgte juridiske problemstillinger knyttet til styrearbeid

11.30

Lunsj

12.30

Taushetsplikt og lojalitetsplikt

13.15

Pause

13.30

Kompetanse om bærekraft i styrer

14.15

Pause

14.30

Caser og diskusjon

15.45

Aktuelle temaer i styrerommet

16.15

Middag

 • Arve Vaale-Hallberg

  Advokat

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  Arve Vaale-Hallberg har jobbet i Tekna siden 1998, som advokatfullmektig/advokat siden 2000. Han jobber ved Teknas juridiske kontor og har der fagansvaret for medlemsbistanden knyttet til spørsmål om styrearbeid/representasjon.

 • Tore Lerheim

  Advokat

  Homble Olsby advokatfirma AS

  Advokat Tore Lerheim ble partner i Homble Olsby 1. september 2014. Lerheim kom da fra stilling som advokat ved juridisk kontor hos Tekna – teknisk-naturvitenskapelig forening, og arbeidet før dette i advokatfirmaet Wikborg Rein.