14.–15. mars 2018

Få en innføring i logistikk, bli trygg i faget og forstå verdien av smarte beslutninger.

Meld meg på

Logistikk står for en stadig økende andel av virksomhetens samlede kostnader. Å vite hvordan du skal håndtere dette for å sikre lønnsomhet og fremdrift er avgjørende for å lykkes.

Dette kurset gir deg innsikt i de viktigste begrepene, analysene og behovene.

 • Verdikjede, supply chain og drivkrefter i logistikkutvikling
 • Ulike lagerformer, transportfunksjoner og distribusjonskanaler
 • Utvikling og vedlikeholdelse av leverandørrelasjoner

Målgruppe

Kurset passer for deg som har liten eller ingen logistikkerfaring og som rett og slett har lyst til å begynne med logistikk. Det er også nyttig for deg som har noe logistikkerfaring og som ønsker faglig påfyll.

Faglig opplegg

Undervisningen er teoretisk og praktisk rettet. Som deltager får du terminologi, metoder og tankesett som gjør deg bedre i stand til å håndtere utfordrende situasjoner du møter i din arbeidshverdag.

Merk at kurset har begrenset antall plasser og at det er lagt opp til interaksjon mellom deltagere og kursholder.

Skriv ut

09:00 - 09:30

Registrering med lett frokost

09:30 - 16:00

Dag 1 - agenda

 • Logistikkens opprinnelse og utvikling

 • Fagområdet logistikk

 • Verdikjeden

 • Drivkrefter i logistikkutviklingen

 • Ulike perspektiver på logistikk

 • Forsyningskjede – Supply Chain

 • Logistikkprosessenes kvalitet og produktivitet

 • Leveringsservice

 • Kvalitet og kvalitetskostnader

 • Totalkostnadsanalyse

 • Målinger knyttet til logistikk

 • Behovsanalyser

 • Innføring i ulike prognosemetoder

 • Analyse av datagrunnlaget

 • Optimalt innkjøpskvantum

09:00 - 16:00

Dag 2 - agenda

 • Ulike lagerformer

 • Ulike bestillingssystemer

 • ABC-analyse

 • Transportfunksjonen

 • Ulike logistikk-kostnader

 • Distribusjonskanaler

 • Cross-docking

 • Ulike logistikkbedrifter

 • Ulike distribusjonssystemer

 • Innføring i tredjepartslogistikk

 • Utvikling av leverandørrelasjoner

 • Ulike leverandørstrukturer

 • Prinsipper for å skape effektive logistikkprosesser

 • Frode Reksten

  Høgskolelektor

  Condeco AS

  Høgskolelektor og daglig leder

  HSN/Handelshøyskolen BI/Condeco AS

  Frode Reksten er anerkjent for sin pedagogiske undervisningsform, engasjerende stil og formidlingsevne. Frode Reksten er Intendanturutdannet ved Krigsskolen, og har en meget allsidig bakgrunn innen ledelse, strategi, logistikk, prosjektledelse, organisasjon, innkjøp og pedagogikk. I tillegg har han studert endringskompetanse i Sverige, og er sertifisert innen atferdsanalyse.

  Han har variert erfaring fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv, offentlig sektor, Forsvaret og akademia. Frode Reksten er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, ansatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen og er daglig leder i Condeco AS.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: