4.–5. apr.

Få en innføring i arealplanlegging tilpasset ditt behov.

Meld meg på

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i reguleringsplanlegging. Velg det nivået som passer for deg ved å delta på én eller to dager.

Trinn 1 – Få kompetanse i planprosess og planbehandling

 • Bli oppdatert på reguleringsplanlegging
 • Krav til medvirkning og offentlighet, innsyn
 • Få innsikt i planinitiativ, planprogram og oppstart
 • Hvordan håndtere innsigelser til planbehandling og planprosess

Trinn 2 – Lær deg hvordan planforslaget utarbeides

 • Hvordan utarbeides reguleringsplankart
 • Lær om digital plan og SOSI-standard
 • Hvordan utarbeide reguleringsbestemmelser

Kurset henvender seg til personer som ønsker å få basiskompetanse i arealplanlegging og det kreves ingen forkunnskaper innen fagområdet.

Målet er å gjøre deg i stand til å forstå innholdet i en reguleringsplan, hvilke virkninger reguleringsplanen har og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Merk at det er begrenset antall plasser. Meld deg på i dag!

Målgruppe:

Kurset er egnet for saksbehandlere i det offentlige og for private konsulenter og eiendomsutviklere som har behov for kjennskap til reguleringsplanlegging og ønsker å jobbe mer aktivt med slike planer.

Skriv ut

Dag 1: Grunnkurs arealplanlegging trinn 1

09:30 - 10:00

Registrering. Kaffe og te.

10:00 - 11:30

Plansystemet, område- og detaljregulering

11:30 - 11:45

Kaffepause

11:45 - 12:45

Planinitiativ, planprogram og oppstart

12:45 - 13:30

Lunsj

13:30 - 14:15

Planbehandling og planprosess, innsigelser

14:15 - 14:30

Kaffepause

14:30 - 15:15

Medvirkning og offentlighet

15:15 - 16:00

Gjennomføring av reguleringsplanen, utbyggingsavtaler

16:00

Avslutning grunnkurs 1

Dag 2: Grunnkurs arealplanlegging trinn 2

10:00 - 11:30

Utarbeidelse av reguleringsplankart

11:30 - 11:45

Kaffepause

11:45 - 12:45

Digital plan og SOSI-standarden

12:45 - 13:30

Lunsj

13:30 - 15:00

Utarbeidelse av reguleringsbestemmelser

15:00 - 15:15

Kaffepause

15:15 - 16:00

Planbeskrivelse og konsekvensutredning

16:00

Avslutning av kurs Arealplanlgging

Bestill ditt rom direkte på Scandic Victoria via epost meeting.victoriaoslo@scandichotels.com med booking kode 46376488 for best mulig pris.

 • Lars Syrstad

  seksjonsleder

  Rambøll Norge AS Avd Oslo

  Lars Syrstad er utdannet arealplanlegger fra Universitetet i Ås, med videreutdanning i samfunnsplanlegging (SAMPLAN). Han har tidligere jobbet i Kommunaldepartement og Skedsmo kommune, inntil han drev sitt eget planleggingskontor i ti år (Syrstad Plan og prosess). Nå er han seksjonsleder for Plan og arkitektur i Rambøll (Oslo).

  Syrstad har gjennomført store planleggingsoppdrag innen boligbygging, næringsutbygging og samferdsel. Nå leder har store byutviklingsprosjekter i Oslo og Drammen. Syrstad har utarbeidet veiledningsmateriale til plan- og bygningsloven og har lang erfaring som foredragsholder for TEKNA og NMBU.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Automatisering i samferdselssektoren

4. apr.
kl. 18:00–20:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Sikkerhet i fremtidens transportsystemer

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

17.–18. apr.