Få en innføring i arealplanlegging tilpasset ditt behov.

Meld meg på

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i reguleringsplanlegging.

Dag 1 – Få kompetanse i planprosess og planbehandling

 • Bli oppdatert på reguleringsplanlegging

 • Krav til medvirkning og offentlighet, innsyn

 • Få innsikt i planinitiativ, planprogram og oppstart

 • Hvordan håndtere innsigelser til planbehandling og planprosess

Dag 2 – Lær deg hvordan planforslaget utarbeides

 • Hvordan utarbeides reguleringsplankart

 • Lær om digital plan og SOSI-standard

 • Hvordan utarbeide reguleringsbestemmelser

 • Kurset henvender seg til personer som ønsker å få basiskompetanse i arealplanlegging og det kreves ingen forkunnskaper innen fagområdet.

Målet er å gjøre deg i stand til å forstå innholdet i en reguleringsplan, hvilke virkninger reguleringsplanen har og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Merk at det er begrenset antall plasser. Meld deg på i dag!

Målgruppe:
Kurset er egnet for saksbehandlere i det offentlige og for private konsulenter og eiendomsutviklere som har behov for kjennskap til reguleringsplanlegging og ønsker å jobbe mer aktivt med slike planer.

Evalueringene fra tidligere kurs viser 92 % kundetilfredshet på kursets faglige innhold.

Skriv ut

09.30

Registrering og lett frokost

10.00

Plansystemet, område- og detaljregulering

10.45

Pause

10.55

Plansystemet, område- og detaljregulering

11.30

Pause

11.45

Planinitiativ, planprogram og oppstart

12.30

Lunsj

13.30

Planbehandling og planprosess, innsigelser

14.15

Pause

14.30

Medvirkning og offentlighet

15.15

Pause

15.30

Gjennomføring av reguleringsplanen, utbyggingsavtaler

16.15

Avslutning dag 1

Dag 2: Arealplanlegging

09.30

Utarbeidelse av reguleringsplankart

10.15

Pause

10.30

Utarbeidelse av reguleringskart

11.15

Pause

11.30

Utarbeidelse av reguleringsbestemmelser

12.30

Lunsj

13.30

Digital plan og SOSI-standarden

14.15

Pause

14.30

Planbeskrivelse og konsekvensutredning

15.15

Pause

15.30

Planbeskrivelse og konsekvensutredning

16.00

Avslutning av kurs Arealplanlegging

 • Lars Syrstad

  Prosjektdirektør

  Henning Larsen Architects AS, Oslo

  Lars Syrstad Prosjektdirektør Henning Larsen Architects AS, Oslo

  Lars Syrstad er utdannet arealplanlegger fra Universitetet i Ås (NMBU), med videreutdanning i samfunnsplanlegging (SAMPLAN). Han har tidligere jobbet i Kommunaldepartement og Skedsmo kommune, inntil han drev sitt eget planleggingskontor i ti år (Syrstad Plan og prosess). Fra 2004 bygget han opp og ledet et stort planleggermiljø i Rambøll.

  Syrstad har gjennomført store planleggingsoppdrag innen boligbygging, næringsutbygging, tjenesteyting og samferdsel. Nå leder har byutviklingsprosjekter i Oslo og omegn. Syrstad har utarbeidet veiledningsmateriale til plan- og bygningsloven og har lang erfaring som foredragsholder for TEKNA og NMBU.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: