Få en innføring i arealplanlegging tilpasset ditt behov.

Meld meg på

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i reguleringsplanlegging.

Dag 1 – Få kompetanse i planprosess og planbehandling

 • Bli oppdatert på reguleringsplanlegging

 • Krav til medvirkning og offentlighet, innsyn

 • Få innsikt i planinitiativ, planprogram og oppstart

 • Hvordan håndtere innsigelser til planbehandling og planprosess

Dag 2 – Lær deg hvordan planforslaget utarbeides

 • Hvordan utarbeides reguleringsplankart

 • Lær om digital plan og SOSI-standard

 • Hvordan utarbeide reguleringsbestemmelser

 • Kurset henvender seg til personer som ønsker å få basiskompetanse i arealplanlegging og det kreves ingen forkunnskaper innen fagområdet.

Målet er å gjøre deg i stand til å forstå innholdet i en reguleringsplan, hvilke virkninger reguleringsplanen har og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Merk at det er begrenset antall plasser. Meld deg på i dag!

Målgruppe:
Kurset er egnet for saksbehandlere i det offentlige og for private konsulenter og eiendomsutviklere som har behov for kjennskap til reguleringsplanlegging og ønsker å jobbe mer aktivt med slike planer.

Evalueringene fra tidligere kurs viser 92 % kundetilfredshet på kursets faglige innhold.

Skriv ut

09:00

Registrering. Kaffe og te.

09:30

Plansystemet, område- og detaljregulering

11:00

Kaffepause

11:15

Planinitiativ, planprogram og oppstart

11:30

Planbehandling og planprosess, innsigelser

13:00

Lunsj

14:00

Medvirkning og offentlighet

14:45

Kaffepause

15:00

Gjennomføring av reguleringsplanen, utbyggingsavtaler

15:45

Avslutning dag 1

Dag 2: Arealplanlegging

09:00

Utarbeidelse av reguleringsplankart

11:00

Kaffepause

11:15

Utarbeidelse av reguleringsbestemmelser

12:30

Lunsj

13:30

Digital plan og SOSI-standarden

14:30

Planbeskrivelse og konsekvensutredning

15:30

Avslutning av kurs Arealplanlegging

 • Lars Syrstad

  Avdelingsleder

  Rambøll Norge AS Avd Oslo

  Lars Syrstad er utdannet arealplanlegger fra Universitetet i Ås, med videreutdanning i samfunnsplanlegging (SAMPLAN). Han har tidligere jobbet i Kommunaldepartement og Skedsmo kommune, inntil han drev sitt eget planleggingskontor i ti år (Syrstad Plan og prosess). Nå er han seksjonsleder for Plan og arkitektur i Rambøll (Oslo).

  Syrstad har gjennomført store planleggingsoppdrag innen boligbygging, næringsutbygging og samferdsel. Nå leder har store byutviklingsprosjekter i Oslo og Drammen. Syrstad har utarbeidet veiledningsmateriale til plan- og bygningsloven og har lang erfaring som foredragsholder for Tekna og NMBU.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Den profesjonelle landmåler

4. nov.
kl. 09:00–12:00
Streaming, Nettbasert

Samferdsel, infrastruktur og areal

Webinar «Risikomodellering og kommunikasjon»

24. nov.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Samferdsel, infrastruktur og areal

ITS Konferansen 2020

8. des.
kl. 10:00–15:00