10.–11. mars 2020

Få en innføring i arealplanlegging tilpasset ditt behov.

Meld meg på

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i reguleringsplanlegging.

Dag 1 – Få kompetanse i planprosess og planbehandling
-Bli oppdatert på reguleringsplanlegging
-Krav til medvirkning og offentlighet, innsyn
-Få innsikt i planinitiativ, planprogram og oppstart
-Hvordan håndtere innsigelser til planbehandling og planprosess

Dag 2 – Lær deg hvordan planforslaget utarbeides
-Hvordan utarbeides reguleringsplankart
-Lær om digital plan og SOSI-standard
-Hvordan utarbeide reguleringsbestemmelser
-Kurset henvender seg til personer som ønsker å få basiskompetanse i arealplanlegging og det kreves ingen forkunnskaper innen fagområdet.

Målet er å gjøre deg i stand til å forstå innholdet i en reguleringsplan, hvilke virkninger reguleringsplanen har og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Merk at det er begrenset antall plasser. Meld deg på i dag!

Målgruppe:
Kurset er egnet for saksbehandlere i det offentlige og for private konsulenter og eiendomsutviklere som har behov for kjennskap til reguleringsplanlegging og ønsker å jobbe mer aktivt med slike planer.

Evalueringene fra tidligere kurs viser 92 % kundetilfredshet på kurset faglige innhold.

Skriv ut

Dag 1: Grunnkurs arealplanlegging trinn 1

11:00 - 11:30

Registrering. Kaffe og te.

11:30 - 13:00

Plansystemet, område- og detaljregulering

13:00 - 13:15

Kaffepause

13:15 - 14:15

Planinitiativ, planprogram og oppstart

14:15 - 15:00

Planbehandling og planprosess, innsigelser

15:00 - 16:00

Lunsj

16:00 - 16:45

Medvirkning og offentlighet

16:45 - 17:00

Kaffepause

17:00 - 17:45

Gjennomføring av reguleringsplanen, utbyggingsavtaler

17:45

Avslutning grunnkurs 1

Dag 2: Grunnkurs arealplanlegging trinn 2

11:00 - 13:00

Utarbeidelse av reguleringsplankart

13:00 - 13:15

Kaffepause

13:30 - 14:30

Lunsj

14:30 - 16:30

Digital plan og SOSI-standarden

16:30 - 17:30

Planbeskrivelse og konsekvensutredning

17:30

Avslutning av kurs Arealplanlgging

  • Lars Syrstad

    Avdelingsleder

    Rambøll Norge AS Avd Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Bompenger eller vegprising?

19. nov.
kl. 16:30–19:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Vann, avløp og nye rettsregler 2019

Samferdsel, infrastruktur og areal

Norwegian Tunnel Safety Conference 2019

4. des.
kl. 09:30–16:00