10.–11. mars

Få en innføring i arealplanlegging tilpasset ditt behov.

Meld meg på

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i reguleringsplanlegging.

Dag 1 – Få kompetanse i planprosess og planbehandling
-Bli oppdatert på reguleringsplanlegging
-Krav til medvirkning og offentlighet, innsyn
-Få innsikt i planinitiativ, planprogram og oppstart
-Hvordan håndtere innsigelser til planbehandling og planprosess

Dag 2 – Lær deg hvordan planforslaget utarbeides
-Hvordan utarbeides reguleringsplankart
-Lær om digital plan og SOSI-standard
-Hvordan utarbeide reguleringsbestemmelser
-Kurset henvender seg til personer som ønsker å få basiskompetanse i arealplanlegging og det kreves ingen forkunnskaper innen fagområdet.

Målet er å gjøre deg i stand til å forstå innholdet i en reguleringsplan, hvilke virkninger reguleringsplanen har og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Merk at det er begrenset antall plasser. Meld deg på i dag!

Målgruppe:
Kurset er egnet for saksbehandlere i det offentlige og for private konsulenter og eiendomsutviklere som har behov for kjennskap til reguleringsplanlegging og ønsker å jobbe mer aktivt med slike planer.

Evalueringene fra tidligere kurs viser 92 % kundetilfredshet på kurset faglige innhold.

Skriv ut

09:30

Registrering. Kaffe og te.

10:00

Plansystemet, område- og detaljregulering

11:30

Kaffepause

11:45

Planinitiativ, planprogram og oppstart

12:45

Planbehandling og planprosess, innsigelser

13:30

Lunsj

14:30

Medvirkning og offentlighet

15:15

Kaffepause

15:30

Gjennomføring av reguleringsplanen, utbyggingsavtaler

16:15

Avslutning dag 1

Dag 2: Grunnkurs arealplanlegging

09:30

Utarbeidelse av reguleringsplankart

11:45

Kaffepause

12:00

Utarbeidelse av reguleringsbestemmelser

13:00

Lunsj

14:00

Digital plan og SOSI-standarden

15:00

Planbeskrivelse og konsekvensutredning

16:00

Avslutning av kurs Arealplanlegging

  • Lars Syrstad

    Avdelingsleder

    Rambøll Norge AS Avd Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Mobilitet 2020

Samferdsel, infrastruktur og areal

Motorvei, jernbane eller begge deler?

12. feb.
kl. 17:00–19:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

ITS Konferansen 2020

12. mars
kl. 09:00–16:00