Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Velkommen!

Utviklingen av fremtidens infrastruktur i byer og tettsteder er en forutsetning for å nå vedtatte miljø- og klimamål. Møt Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Byråd miljø og samferdsel i Oslo kommune, og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Og ikke minst alle aktørene i offentlig og privat sektor som planlegger, utvikler og bygger infrastrukturen.

Spekket program

Årets program er spekket med faglig innsikt og inspirerende prosjekter:

  • Hvordan møter gode infrastrukturprosjekter miljøambisjoner med krav til kvalitet og kostnadseffektivitet? 
  • Byutvikling, bruk av veiledende plan og teknisk plan som instrumenter
  • Infrastruktur over og under bakken, eksempler fra aktuelle prosjekter
  • Hvordan samarbeide om og i grøfta?
  • Massehåndtering en miljøutfordring og kostnadsdriver
  • Gater er mer enn persontransport, gatetversnitt, overvannsdisponering
  • Endring i ledningsforskriften
  • Autonome kjøretøy, fra visjon til virkelighet
  • Innovasjon og utdanning, hvordan møte behovene i bransjer og sektorer?

Målgruppe

Konferansen er skreddersydd for deg som til daglig arbeider med infrastruktur uavhengig av hvor i verdikjeden din virksomhet befinner seg og på tvers av bransje og sektor.

Samarbeidspartner

  • Oslo Europeisk miljø

Utstiller