Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
3.–4. juni 2020

Om konferansen

Konferansene Plan + Infrastrukturdagene = InfraPlan.

Her får du med deg det beste fra fagmiljøene som er involvert i arbeidet over og under bakken.

Tematikk

  • Nasjonal infrastruktur, samordning og samarbeid
  • Utbyggingsavtaler
  • Reguleringsplaner
  • Oppgradering av infrastruktur
  • Erfaring fra prosjekter
  • Innovasjon

Målgruppe

Konferansen(e) retter seg mot deg som er involvert i Infrastruktur som eier, planlegger og bygger ulike typer infrastruktur i Norge – offentlige så vel som private – innenfor områdene vei, jernbane, øvrige samferdselsanlegg, vann, avløp, overvann, fjernvarme, kraft, Ekom, IT, gass og bossug. Eller by- og arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere og andre som arbeider med by og tettstedsutvikling.

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/bergen/hotel-norge-by-scandic