Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Velkommen!

Vel møtt til en pulserende konferanse om utviklingen av byer og tettsteder. Få innsikt i hva som skjer innen infrastruktur, vann og avløp, kabler samt øvrig teknisk infrastruktur og samferdsel. Miljømålene som settes av politikere får konsekvenser for alle som planlegger, utvikler, drifter og vedlikeholder infrastrukturen. Vi er opptatt av å få frem hvilke utfordringer og muligheter det gir.  

Spennende program

For Infrastrukturdagene 2018 har programkomiteen vært opptatt av å synligjøre og få frem praktiske eksempler gjennom hele prosessen fra planlegging av by- og tettstedsutvikling til reguleringsplaner, utbyggingsavtaler og gjennomføring av utbygging. Samordning og samhandling på tvers av fagdisipliner og forvaltningsnivåer vil også stå i fokus. Hvordan påvirkes prosjekter av forskriftsendringer?

Målgruppe

Konferansen er skreddersydd for deg som til daglig arbeider med infrastruktur uavhengig av hvor i verdikjeden din virksomhet befinner seg og på tvers av bransje og sektor.  

Utvalgte forelesere

Julie Brodtkorb
Direktør i Maskinentreprenørenes Forbund
Johan Steffensen
Prosjektdirektør i Bærum kommune
Patrik Eriksson
Prosjektsjef

Selvaag Bolig

Knut Sørgaard
Leder planprosesser og samfunnskontakt

Bane NOR

Ingrid Engan Nøren
Byplanlegger

Bodø kommune

Borghild Teigeland Folkedal
Applikajonsingeniør

Hawle Water Technology