Med industri 4.0, eller den fjerde industrielle revolusjon, kommer automatisering, digitalisering og smarte fabrikker til å prege industriell produksjon. Det gir fantastiske muligheter, men også utfordringer knyttet til alt fra kompetanse til forretningsmodeller. Hvordan skal de små og mellomstore bedriftene takle denne omstillingen? Foredraget er åpent.

Meld meg på

Beskrivelse

Ny teknologi er ofte rettet mot og anvendt i store bedrifter. Men utviklingen vil også påvirke små og mellomstore bedrifter (SMB-er). Dette er bedrifter som rår over færre ressurser. Produksjonen planlegges og styres ofte manuelt. Ofte mangler det kunnskap om muligheter for videreutvikling av bedriften, samtidig som det er tungvint og dyrt å framskaffe relevante data. Dette preger igjen beslutningsprosessene.

Hva skal disse SMB-ene gjøre i møte med teknologiske gjennombrudd, innovasjoner i databehandling og tilkobling via Internett som gir oss industri 4.0?

Det er disse problemstillingene DigiFab skal adressere, og det med støtte fra Norges Forskningsråd. Tekna har vært så heldige å få Nils Bergheim, teknisk rådgiver for løsningen, til å fortelle om prosjektet. Dermed kan vi få førstehånds kjennskap til hvordan DigiFab kan gjøre veien mot industri 4.0 adskillig enklere for SMB-ene.

Vi får høre om en serie tjenester, kosteffektive verktøy og metoder som støtter SMB-er i å bevege seg mot Industri 4.0 nivå.

Med småbedriftene som eksempel, får vi forståelse av hva industri 4.0 innebærer i praksis og et spennende blikk inn i en framtid som vi er på full fart inn i.

Finn frem:

Auditorium Hegstad