18. juni
kl. 09:45–17:00
Arrangementet er avlyst

Skal du delta på en av tariffkonferansene i vår, men har ikke gjennomført "Lov og avtale i privat sektor"? Da er dette dagskurset perfekt for deg.

Meld meg på

Dette kurset gjør deg bevisst på din rolle som tillitsvalgt og ansvaret du har som bindeledd mellom dine medarbeidere og ledelsen i bedriften. Det er et ekstrakurs til tillitsvalgte som har, eller skal delta på, en av tariffkonferansene til Tekna.

Kurset tar opp de individuelle delene av Arbeidsmiljøloven og belyser blant annet:

 • Tillitsvalgtes rolle
 • Ansettelser
 • Arbeidstid
 • Opphør av arbeidsforholdet

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

Nettkursene:

De ordinære tillitsvalgtkursene:

 • Forhandlingsteknikk
 • Lov og avtale i privat sektor (eventuelt dette dagskurset i individuell arbeidsrett + tariffkonferansen)
 • Omstilling og nedbemanning i privat sektor

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet fem grunnkurs. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Dette dagskurset sammen med Del 1 på tariffkonferansen dekker innholdet i Lov og avtale-kurset.

Skriv ut

Torsdag 18. juni 2019

Kursleder fra Teknas seksjon for arbeidsliv og juss

09:45

Innledning og presentasjon av deltakere og forelesere

Individuell arbeidsrett

 • Utvalgte emner fra Arbeidsmiljøloven
 • Arbeidstagers og arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstid
 • Oppsigelse og midlertidig ansettelse

13:00

Lunsj

14:00

Individuell arbeidsrett fortsetter

 • Oppgaver i tilknytning til individuell arbeidsrett

17:00

Avslutning

17:00

Middag

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen hvis du kan. Kryss av i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 20108/Paulsen. Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 20108. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.