Hopp til innhold

InLifeScience

Fagkomité

Andreas Dietzel

Prosjektleder

Diatec Monoclonals

Har en M.Sc. i molekylær genetikk fra UiO og en Graduate Dipolma i Entrepreneurial Management fra Boston University. Jobber som prosjektleder i Diatec Monoclonals - et norsk biotekselskap som produserer antistoff for kunder (en CMO). Jobber med biofarmaproduksjon og automatisering av denne. Har tidligere erfaring fra management consulting med strategiprosjekter for store helse/ life science selskaper. Var
Healthcare & Life sciences Lead, Americas for Innovasjon Norge. Har jobbet med IP Management rådgivning for selskaper innen helse og life science.

Bjarne Tvete

Partner og CEO

Aggrator Inkubator Ås

Aggrator er inkubator for en renere, bedre verden med hovedfokus innen: agritech & forest, environmental, foodtech and sea framing.

Bjarte Håvik

Innovation and Collaboration Manager

The Life Science Cluster

Bjarte Håvik er ansvarlig for innovasjon og samarbeid i The Life Science Cluster, med fokus på forskningsbasert innovasjon, kompetanseutvikling og samarbeid på tvers av sektorer. Bjarte har tidligere vært Norges spesialutsending for forskning, teknologi og høyere utdanningssamarbeid i Nord-Amerika og han ar god erfaring med nasjonal forvaltning av høyere utdanning. Han er utdanning molekylærbiolog og har arbeidet som forsker på fagområder innenfor livsvitenskap både i akademia og i næringslivet

Eirik Torheim

Technology Strategy Manager

Inven2

Eirik er utdannet farmasøyt og forsker ved Universitetet i Oslo, med spisskompetanse innen legemidler og immunterapi. Han har de senere årene jobbet med produktutvikling og kommersialisering innen livsvitenskap, som selvstendig konsulent. I tillegg har han vært sentral i flere gründerprosjekter, innen blant annet medisinsk teknologi og tjenesteformidling. Han er i dag Technology Strategy Manager ved teknologioverføringsbedriften Inven2 i Oslo.

Frode Nakkim

Kommunikasjonssjef

Bayer

Frode Nakkim er journalist, nå kommunikasjonssjef i Bayer. Han er tidligere journalist og sportsredaktør for VG.

Hanne Haslene-Hox

Forsker

SINTEF Avd. for bioteknologi og nanomedisin

Forsker i SINTEF, avd for Bioteknologi og nanomedisin. Siv.ing kjemi og bioteknologi fra NTNU, PhD fra 2013 innen biomedisin fra UiB med fokus på tumor-mikromiljø og proteomikk. Jobbet i SINTEF siden 2013. Fokus på medisinsk bioteknologi, avansert cellescreening og utvikling av avanserte 3D-modeller, og cellebasert produksjon, bioprosessutvikling, proteomikk og karakterisering innen et bredere felt (virus til biologiske prøver). Leder også satsingsområdet "Fremtidens medisinproduksjon" innen SINTEFs konsernsatsing på Helse & Velferd.

Kristin Schoultz

Head of Technology Transfer

ECAM NOrway

Kristin har en Dr. Scient. grad fra Universitetet i Oslo og Duke University, Durham, NC, USA innen kjernekjemi med fordypning i analytisk kjemi. Hun har hatt ulike roller i farmasøytisk industri i over 20 år og har ledet vaksineproduksjonen ved Folkehelseinstituttet. Hun har siden 2013 arbeidet aktivt for å kunne produsere legemidler og spesielt vaksiner til kliniske studier, markedet og som beredskap nasjonalt og globalt. Er for tiden ansatt som Chief BuzDev Officer and Head of Technology Transfer i ECAM Norway for å bygge vaksinefabrikk i Sandefjord.

Hanne-Mette Dyrlie

Leder

The Life Science Cluster

Leder av The Life Science Cluster, initiativtager til konferansen sammen med Tekna. Fokus på utvikling av arbeidsplasser og eksportindustri basert på norsk livsvitenskap-forskning. Dette kan være medisin, diagnostikk, vaksiner, mat og for til mennesker, dyr og marin sektor. Det kan også være kobling av forskning, landbruk og marin sektor for å utnytte restråstoff og nye biomaterialer for å  skape bærekraftige produkter og løsninger.

Åse Solberg

Communication Manager

The Life Science Cluster

Åse har lang erfaring som kommunikasjonsrådgiver både fra det offentlige og som rådgiver i kommunikasjonsbyrået Apeland. Hun har blant annet vært rådgiver ved Statsministerens kontor, i Utdannings- og forskningsdepartementet og Oslo kommune. Åse har også cand.mag. fra UiO og Høgskulen i Volda.

Iselin Helene Wood

Medlems- og arrangementskoordinator

The Life Science Cluster

Iselin har master i Entreprenørskap og innovasjon fra NMBU, med spesielt fokus på samarbeid mellom offentlige aktører, privat næringsliv, og forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
Medlems- og arrangementskoordinator i The Life Science Cluster
- Holder nær kontakt med medlemmer
- Lager møteplasser for og med medlemmene
- Er med på å skape samhandling og innovasjon innad i klyngen; vi jobber spesielt med kompetansedeling og heving gjennom interne og eksterne arrangementer.

Arild Ulset

Prsjektleder

Tekna

Arild er prosjektleder i Tekna- og har laget- og driver flere teknologikonferanser, blant annet innen helse, biotek, marine fagområder - og romfart. Som den dedikerte Tekna-ansatte han er, elsker Arild diskusjoner om hvordan teknologien endrer samfunnet.