Hopp til innhold

InLifeScience

Livsvitenskap blomstrer. Vi bidrar til bærekraftig mat, nye legemidler og grønne løsninger. Bli med på reisen!

In LifeSci er årskonferansen for livsvitenskapsbransjen.

Skaff deg:

  • Innsikt i hvordan nye produkter lykkes på markedet
  • Kunnskap om muligheter og utfordringer i ulike utviklingssteg
  • En oppdatering på de teknologiske mulighetene
  • Nettverk på tvers av sektorene

In LifeSci skal bidra til å fremme livsvitenskapsnæringen

Livsvitenskap utvikler løsningene verden trenger, og bidrar til bærekraftig mat, nye legemidler og grønne løsninger. Norge har unike forutsetninger for å utnytte synergiene mellom de fire sektorene som til sammen utgjør livsvitenskapsnæringen.

Norges teknologimiljøer, innovative start-up-miljø, fremtidsrettede akademiske institusjoner og næringsvennlige myndigheter kan sammen med eksisterende industri, utvikle en næring som gir nye arbeidsplasser og inntekter. Med korte beslutningsveier, god infrastruktur, store enheter innenfor helsevesen og akademia, samt evne og vilje til å samarbeide og investere, utløses potensialet for nye næringsmuligheter.

Arrangementet utvikles i samarbeid mellom The Life Science Cluster og Tekna.

Velkommen