13. des.
kl. 09:00–15:30

Få et dypdykk i økologien hos noen av våre største og dypeste innsjøer, mer kunnskap om elvene våre og om vannet du ikke ser, samt et nytt blikk på gamle tidsserier og eksempler på tiltaksorientert overvåkning.

Meld meg på

Beskrivelse

I år et det ti år siden EUs rammedirektiv for vann ble innført i norsk forvaltning i form av vannforskriften. Helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning er en av grunnpilarene i vannforskriften.

Kunnskap om tilstanden i vannet vårt er svært viktig for arbeidet med å bevare og oppnå godt vannmiljø. De siste årene har Stortinget økt bevilgningene til vannovervåkning betraktelig og vi har nå mye mer kunnskap om tilstanden i våre elver, innsjøer, kystvann og grunnvann enn hva vi hadde for fem år siden.

På dette seminaret ønsker Norsk vannforening og Miljødirektoratet å presentere ny og spennende kunnskap om økologisk tilstand og miljøgifter, samt å presentere noen av våre beste langtidsserier innen overvåkning av ferskvann.

NB! Seminaret overføres med Skype til Miljødirektoratets lokaler på Brattøra i Trondheim.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Miljødirektoratet.

Finn frem:

Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Oslo/Via Skype til MDs lokaler på Brattøra, Trondheim

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Lyst å bli kjent med rognkjeksa?

27. okt.
kl. 14:00–15:30

Miljø- og biovitenskap

Akuttutslipp av olje og farlige kjemikalier

30. okt.
kl. 12:00–15:30

Environment and life science

Are YOU Biotek