13. mars
kl. 09:00–16:00

Hva er det egentlig som skjuler seg under den blå havoverflaten? Jorda består av ca. 70 % hav, men vi vet mye mer om livet over vann enn livet under vann.

Meld meg på

Helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning er en av grunnpilarene i naturforvaltningen. Kunnskap om tilstanden i hav-, kyst- og ferskvann er svært viktig for arbeidet med å bevare og oppnå godt vannmiljø. Stortinget har derfor økt bevilgningene til vannovervåkning de siste årene, så vi har mer kunnskap om tilstanden i kystvannet vårt nå enn hva vi hadde tidligere. Dette er særlig fordi mange nye områder langs kysten er inkludert i overvåkingen de siste årene.

På dette seminaret ønsker Norsk vannforening og Miljødirektoratet å presentere ny og spennende kunnskap om både økologisk tilstand, havforsuring og miljøgifter, samt å gjøre opp status på endringer som skjer i kystvannet vårt. På seminaret får du bokstavelig talt et dypdykk i noen av våre kystområder, fra fjord til ytre kyst, og fra sør til det høye nord. Det blir også eksempler på tiltaksorientert overvåkning.

Seminaret holdes i Miljødirektoratets konferansesenter på Helsfyr, men vil bli overført via Skype til Miljødirektoratet i Trondheim. Du kan derfor melde deg på som deltaker i en av byene.

Arrangør: Norsk Vannforening og Miljødirektoratet.

Finn frem:

Grensesvingen 7, konferansesenteret, Oslo/ Via Skype til MDs lokaler i Trondheim.
Skriv ut

BOLK 1: Likheter og ulikheter fra Lindesnes til Svalbard

09:05 - 09:20

Innledning

09:20 - 10:00

Hvordan står det til med økologien langs kysten vår idag?

Camilla With Fagerli, NIVA

10:00 - 10:30

Enn på Svalbard? Hvordan står det til der?

Guttorm Christensen/Paul Renaud, Akvaplan-NIVA

10:30 - 10:45

Pause

10:45 - 11:25

Er det mest miljøgifter i sør eller nord?

Norman Green, NIVA

11:25 - 11:45

På jakt etter nye skumle stoff - hva fant vi?

Håkon Dahl, COWI

11:45 - 12:30

Lunsj

BOLK 2: Er kysten i endring?

12:30 - 13:00

Kystovervåking: utvikling over tid, fra oppstart til i dag.

Foredragsholder avventes

13:00 - 13:20

Havforsuring, er det relevant for kystvannet vårt?

Kai Sørensen, NIVA

13:20 - 13:40

Brattegard-rapporten, ny oppdatering i 2017.

Torleiv Brattegard, UiB

13:40 - 14:00

Klimaoverblikk

Helene Frigstad, NIVA

14:00 - 14:15

Pause

BOLK 3: Tiltaksorientert overvåking

14:15 - 14:35

Industriovervåking - Strategi om hvordan vi setter opp overvåkingsprogrammer.

Ida Maria Evensen

14:35 - 14:55

Overvåkning etter havneopprydninger, hvordan legges det opp?

Eksempel fra Harstad havn.

Anne Birte Tennøy, FMTR

14:55 - 15:15

Hvor er det mest mikroplast i blåskjell?

Inger Lise Nerland Bråte, NIVA

15:15 - 15:35

Hva gjør vi med vår nye utfordring; plast i havet?

Hannah Hildonen, Miljødirektoratet

15:35 - 16:00

Oppsummering