25.–26. apr.

Dette todagerskurset handler om hvordan du lykkes som leder av en kompetansesterk avdeling, team eller virksomhet. Du får verktøy og teknikker du umiddelbart kan ta i bruk.

Meld meg på

Hvordan skape gode team av individualister?

Har du medarbeidere som har høy utdannelse og er faglig engasjerte? Som har større lojalitet til og interesse for faget enn til virksomheten og administrative oppgaver? Sliter du med å få alle til å spille på lag og være engasjert i felles målsetninger? Hvordan gå frem for å fylle lederrollen på en måte som gir resultater og som engasjerer?

Det kan være noen ekstra utfordringer med å lede kunnskapsmedarbeidere og sterke fagmiljøer, særlig om du ikke er like faglig fokusert selv. På dette kurset får du inspirasjon, faglig påfyll og verktøy for hvordan du leder et fagfokusert kompetansemiljø.

Du lærer mye om ledelse, kommunikasjon og teamdynamikk:

 • Hva motiverer kunnskapsarbeidere – hvordan bruke denne innsikten som leder
 • Hvordan opparbeide deg tillit og respekt blant sterke fagfolk
 • Hvordan sette mål og engasjere til felles innsats
 • Hvordan sette rammer som etterleves
 • Hvordan kommunisere med gjennomslagskraft og troverdighet
 • Hva gjør du når du møter motforestillinger?
 • Hvordan få sterke personligheter til å jobbe godt sammen i team
 • Hvordan skape en god kultur og en god arbeidsplass

Praktisk kurs med umiddelbar læring:

Kurset gjennomføres som en blanding av forelesning, diskusjoner, og gruppearbeid. Kursleder har selv vært leder i flere norske og internasjonale kunnskapsvirksomheter i en årrekke og har god erfaring som skal til for å lede kunnskapsmedarbeidere og fageksperter. Her går teori og praksis hånd i hånd.

Godt utbytte - super kursleder

På en skala fra 1 til 6, hvor 6 er best, fikk siste kurs en score på faglig utbytte på 5,89.

Kursleder Vigdis Austrheim fikk glimrende tilbakemeldinger:

• Faglig dyktig: 5,89
• God til å lære fra seg: 5,89
• Fremstod totalt sett som en meget dyktig kursleder: 5,89.
• Positiv, kunnskapsrik, inspirerende, bygget opp kursdeltakerne, praktisk, imponerende!

Målgruppe:

Dette kurset er for ledere med personalansvar både i privat og offentlig sektor. Felles er at dere leder en avdeling, et team, en virksomhet, et prosjekt eller lignende som består av sterke fagpersoner med høy utdannelse.

Meld meg på

Se program

Skriv ut

DAG 1: LEDELSE OG KOMMUNIKASJON

09:00 - 09:30

Registrering, kaffe, te og lett frokost

09:30 - 16:30

Program dag 1

Hvem er kunnskapsmedarbeideren?

 • Hva kjennetegner kunnskapsmedarbeidere
 • Hvordan forstå dyktige kunnskapsmedarbeidere og fageksperter
 • Hva motiverer denne type medarbeidere, indre og ytre motivasjon
 • Hva skal til for å skape et miljø hvor disse medarbeiderne trives og leverer

Typiske lederutfordringer i kompetansesterke virksomheter og hvordan takle disse

 • Hva slags leder trenger kunnskapsmedarbeidere
 • Hva kreves av deg som leder nå og i tiden fremover
 • Hvordan etablere deg i rollen, opparbeide deg tillit og respekt blant fageksperter
 • Hvordan møte motstand
 • Målsetting og målstyring i en kompetansevirksomhet – hvordan sette klare mål og føringer
 • Lederidentitetsmodell ™

God kommunikasjon – ditt viktigste lederverktøy i en kompetansevirksomhet

 • Hvordan kommunisere tydelig med gjennomslagskraft og troverdighet
 • Ulike typer mennesker og situasjoner krever ulike kommunikasjonsstiler
 • Hva om du ikke får med deg alle
 • Hvordan forebygge og håndtere eventuelle konflikter
 • Digital ledelse av kunnskapsmedarbeidere
 • Praktiske verktøy for utøvelse av tydelig og inspirerende lederskap

DAG 2: TEAM OG SAMSPILL

08:30 - 09:00

Kaffe, te og lett froskost

09:00 - 16:00

Program dag 2

Hvordan hente ut det beste av kunnskapsmedarbeideren din

 • Hvordan få det beste ut av de ulike ekspertene du har
 • Hva skal til for å skape engasjement hos fagfokuserte medarbeidere
 • Hvordan etablere tillit begge veier

Hvordan skape gode team av individualister

 • Hvilke problemstillinger kan du møte
 • Hvordan skape team spillere av individualister
 • Hvordan få sterke personligheter/ulike typer til å jobbe godt sammen
 • Teammodell ™

Hvordan skape et godt arbeidsmiljø i en kompetansesterk organisasjon

 • Hva kjennetegner en god arbeidsplass for fagsterke medarbeidere
 • Arbeidsglede, tillit og samhold, hva kan du som leder gjøre for å legge til rette for å skape et godt arbeidsmiljø i en kompetansevirksomhet og hvordan legge til rette for godt medarbeiderskap.
 • Hvordan bygge en kultur som gir resultater både på topp og bunnlinjen
 • Vigdis Austrheim

  Leder og organisasjonsutvikler

  buinessmastering as

  Vigdis er en utrolig engasjerende og inspirerende taler og kursleder. Hun evner å komme med praktiske råd og innspill som deltakeren umiddelbart kan ta i bruk i egen jobb. Som leder fikk hun medarbeidere involvert, til å bli gode team spillere som leverte over forventing. Vigdis vet hva som skal til får å lede kunnskapsmedarbeidere og fageksperter, og hvor krevende det kan være å få det til.

  Austrheim har over 15 års ledererfaring fra norske og nordiske virksomheter, og som gründer og leder i større internasjonale selskaper. Hun har blant annet arbeidet ved Microsofts hovedkontor i USA, vært administrerende direktør i Cisco, Norge, og lederrådgiver i Great Place to Work. Vigdis brenner for at ledere skal bli mer bevisst på hvordan de fyller rollen, og jobber nå på fulltid som lederutvikler, kurs og foredragsholder, både på norsk og engelsk. Vi lover deg at Vigdis leverer engasjerende kursdager med faglig godt innhold og som gir varig verdi.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

Ledelse og utvikling

Fra fagekspert til suksessfull leder

15. mars–20. apr.

Ledelse og utvikling

Nysgjerrig på fremtiden?

20. mars
kl. 16:30–19:30