28.–29. mars
Microsoft Teams, Nettbasert

Dette todagerskurset handler om hvordan du lykkes som leder av en kompetansesterk avdeling, team eller virksomhet. Du får verktøy og teknikker du umiddelbart kan ta i bruk.

Meld meg på

Hvordan skape gode team av dyktige individualister?

Det kan være noen ekstra utfordringer med å lede kunnskapsmedarbeidere og sterke fagmiljøer. På dette kurset får du inspirasjon, faglig påfyll og verktøy for hvordan du leder et fagfokusert kompetansemiljø.

Innhold:

 • Hva motiverer kunnskapsarbeidere – hvordan bruke denne innsikten som leder
 • Hvordan opparbeide deg tillit og respekt blant sterke fagfolk
 • Hvordan sette mål og engasjere til felles innsats
 • Hvordan sette rammer som etterleves
 • Hvordan kommunisere med gjennomslagskraft og troverdighet
 • Hva gjør du når du møter motforestillinger?
 • Hvordan få sterke personligheter til å jobbe godt sammen i team
 • Hvordan skape en god kultur og en god arbeidsplass

Digitalt kurs med umiddelbar læring:

Kurset gjennomføres som en blanding av forelesning, diskusjoner, og gruppearbeid. Kursleder har selv vært leder i flere norske og internasjonale kunnskapsvirksomheter i en årrekke og har god erfaring som skal til for å lede kunnskapsmedarbeidere og fageksperter. Her går teori og praksis hånd i hånd.

Du får tilsendt en link rett i forkant av kurset så du kan logge deg på.

Målgruppe:

Dette kurset er for ulike typer ledere både i privat og offentlig sektor, du kan være daglig leder, avdelingsleder, teamleder, prosjektleder. Felles er at dere har ansvar for et team, en avdeling, en virksomhet, et prosjekt, en prosess som består av fageksperter og kunnskapsmedarbeidere. Vi anbefaler imidlertid at du har noe ledererfaring eller har tatt kurset Ny som leder først.

Meld meg på

Se programDette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!

Avbestillingsregler

Skriv ut

Huks å være logget på og klar til oppstart.

DAG 1: LEDELSE OG KOMMUNIKASJON

09.00 - 15.00

Program dag 1

Hvem er kunnskapsmedarbeideren?

 • Hva kjennetegner kunnskapsmedarbeidere
 • Hvordan forstå dyktige kunnskapsmedarbeidere og fageksperter
 • Hva motiverer denne type medarbeidere, indre og ytre motivasjon
 • Hva skal til for å skape et miljø hvor disse medarbeiderne trives og leverer

Typiske lederutfordringer i kompetansesterke virksomheter og hvordan takle disse

 • Hva slags leder trenger kunnskapsmedarbeidere
 • Hva kreves av deg som leder nå og i tiden fremover
 • Hvordan etablere deg i rollen, opparbeide deg tillit og respekt blant fageksperter
 • Hvordan møte motstand
 • Målsetting og målstyring i en kompetansevirksomhet – hvordan sette klare mål og føringer
 • Lederidentitetsmodell ™

God kommunikasjon – ditt viktigste lederverktøy i en kompetansevirksomhet

 • Hvordan kommunisere tydelig med gjennomslagskraft og troverdighet
 • Ulike typer mennesker og situasjoner krever ulike kommunikasjonsstiler
 • Hva om du ikke får med deg alle
 • Hvordan forebygge og håndtere eventuelle konflikter
 • Digital ledelse av kunnskapsmedarbeidere
 • Praktiske verktøy for utøvelse av tydelig og inspirerende lederskap

DAG 2: TEAM OG SAMSPILL

09.00 - 15.00

Program dag 2

Hvordan hente ut det beste av kunnskapsmedarbeideren din

 • Hvordan få det beste ut av de ulike ekspertene du har
 • Hva skal til for å skape engasjement hos fagfokuserte medarbeidere
 • Hvordan etablere tillit begge veier

Hvordan skape gode team av individualister

 • Hvilke problemstillinger kan du møte
 • Hvordan skape team spillere av individualister
 • Hvordan få sterke personligheter/ulike typer til å jobbe godt sammen
 • Teammodell ™

Hvordan skape et godt arbeidsmiljø i en kompetansesterk organisasjon

 • Hva kjennetegner en god arbeidsplass for fagsterke medarbeidere
 • Arbeidsglede, tillit og samhold, hva kan du som leder gjøre for å legge til rette for å skape et godt arbeidsmiljø i en kompetansevirksomhet og hvordan legge til rette for godt medarbeiderskap.
 • Hvordan bygge en kultur som gir resultater både på topp og bunnlinjen

På en skala fra 1 til 6, hvor 6 er best, ligger dette kurset på over 5.8 i gjennomsnitt.

- Effektivt, godt planlagt og lærerikt kurs. Gode deltakere med engasjement.
- Den digitale formen på kurset ble på ypperlige måte løst med bruk av grupperom, flip-over og analog anerkjennelse.
- Hjelper meg til å bli mer bevisst på lederrollen og jeg fikk konkrete verktøy og tips jeg kommer til å bruke i rollen som leder.
- Flere gode verktøy/teknikker som man kan benytte.

Kursleder Vigdis Austrheim får glimrende tilbakemeldinger, og også gjennomsnittlig socre på over 5.8:

- Positiv, med smittende godt humør, gode presentasjoner og egne erfaringer.
- Engasjert, lidenskapelig, pedagogisk.

 • Vigdis Austrheim

  Partner og rådgiver

  Vigdis Austrheim

  Vigdis er en utrolig engasjerende og inspirerende taler og kursleder. Hun evner å komme med praktiske råd og innspill som deltakeren umiddelbart kan ta i bruk i egen jobb. Som leder fikk hun medarbeidere involvert, til å bli gode team spillere som leverte over forventing. Vigdis vet hva som skal til får å lede kunnskapsmedarbeidere og fageksperter, og hvor krevende det kan være å få det til.

  Austrheim har over 15 års ledererfaring fra norske og nordiske virksomheter, og som gründer og leder i større internasjonale selskaper. Hun har blant annet arbeidet ved Microsofts hovedkontor i USA, vært administrerende direktør i Cisco, Norge, og lederrådgiver i Great Place to Work. Vigdis brenner for at ledere skal bli mer bevisst på hvordan de fyller rollen, og jobber nå på fulltid som lederutvikler, kurs og foredragsholder, både på norsk og engelsk. Vi lover deg at Vigdis leverer engasjerende kursdager med faglig godt innhold og som gir varig verdi.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: