Unngå fallgruvene, lær hvordan du leder og motiverer en gruppe mot felles mål.

Meld meg på

Er du ansatt som leder for personer eller en arbeidsgruppe uten å inneha det formelle personalansvaret? Møter du utfordringer eller trenger du innspill for å sikre gjennomslag i rollen din? Da passer dette kurset for deg.

Ofte kan det være nok å kjenne de riktige virkemidlene du skal benytte til riktig tid. Dette kurset gir deg nyttige råd om hvordan du setter deg i respekt, skaper fremdrift og samtidig motiverer de du omgir deg med. Her får du muligheten til å styrke dine kommunikasjonsferdigheter og dermed fremstå som en tydelig leder for ditt team.

Viktige tema på kurset:

 • Virkemidler for å nå frem med ditt budskap

 • Hvordan koordinere teamet og fordele ansvar

 • Hvordan lede og motivere ulike mennesketyper

 • Hvordan etablere milepæler for å sikre fremdrift

Gjennom dette kurset får du verktøy og metoder som gjør det enklere å lede uten å være sjef, anledning til å reflektere over egne og andres erfaringer og problemstillinger og blir bedre rustet til å møte hverdagens små og store utfordringer.

Målgruppe:

Kurset er skreddersydd for deg som fungerer som stedfortreder, leder eller koordinerer prosjekter eller styrer en arbeidsgruppe. Det passer også for fagpersoner som ønsker større gjennomslagskraft opp mot sjefen, overfor kollegaer, samarbeidspartnere eller kunder.

Arbeidsform:

Kurset går over to dager, og involverer praktisk ledelsestrening, oppgaver, erfaringsutveksling og ledelsesteori forankret i aktuelle problemstillinger.

Oppfriskingsmuligheter:

Etter kurset kan du få tilgang til en gjennomgang av alle temaene på video. Du har tilgang til filmene et år etter kurset, og kan bruke dem for å vedlikeholde læringen fra kurset når det passer for deg og i det omfanget du har behov for.

Avbestillingsregler

Skriv ut

09.00

Registrering

Registrering med kaffe/te og lett frokost

09.30 - 16.00

Program dag 1

Hvilken ledertype er du

 • Hvilke styrker og svakheter har du i ditt lederskap
 • Slik utvikler du deg til en bedre leder
 • Hvordan identifiserer du dine lederferdigheter
 • Hvilke utfordringer har du som leder uten personalansvar

Plikter og rettigheter som leder

 • Hvilke områder må du beherske som leder
 • Gjennomslagskraft i rollen – lær de viktigste virkemidlene
 • Hvilke verktøy kan hjelpe deg til å lykkes i rollen
 • Hva kjennetegner de dyktige lederne

Å lede uten å ha det formelle lederansvaret

 • Hvordan setter du deg i respekt, og får medarbeiderne med deg
 • Hvilke spilleregler gjelder i ditt team
 • Hvordan sette klare mål for ditt lederskap

Hvordan koordinere teamet og fordele ansvar

 • Hvordan kan du forberede deg for å sikre samarbeid
 • Hva kreves for å skape et velfungerende team
 • Hvilke suksesskriterier må ligge til grunn for å lykkes
 • Kommunikasjonsverktøy som sikrer tydelige budskap og åpenhet

Hvordan synliggjøre og belønne den enkelte

 • Om å lede og motivere ulike mennesketyper
 • Bli bevisst hvordan du oppfattes og påvirker andre
 • Slik får du frem det beste i hver medarbeider
 • Hvordan gi konstruktive og tydelige tilbakemeldinger

09.00 - 16.00

Program dag 2

Hvor skal vi, og hvordan når vi målet sammen

 • Hvordan sette tydelige og oppnåelige mål i en gruppe
 • Hvordan etablere milepæler og en fremdriftsplan
 • Hvordan skape engasjement og eierskap for mål og visjoner

Motiverende lederskap gjennom dialog og samarbeid

 • Hvordan sikre at ditt budskap fører til fremdrift og samarbeid
 • Kommunikasjon som nøkkel til godt samarbeid
 • Styrk ditt lederskap gjennom å bli sikrere, bedre og tydeligere i din kommunikasjon

Slik håndterer du utfordrende situasjoner og uoverensstemmelser

 • Hva handler konflikten om
 • Hvordan identifisere problemet uten å ta side i konflikten
 • Hvordan imøtekomme kolleger som utfordrer ditt lederskap og skaper misnøye i gruppen

Hvordan opprettholde egenmotivasjon og glede i lederrollen

 • Hva inspirerer deg
 • Finn glede i detaljene
 • Hvordan synliggjør du hva som motiverer deg
 • Sammen er vi sterke - hvordan finne måter å motivere hverandre og løfte sammen når det butter

Lunsj begge dager kl. 1200 - 1300

 • Sverre Gjestrum

  Bedriftspartner AS

  Foreleser, kursleder og bedriftsrådgiver

  Sverre er utdannet ingeniør og har en MBA i markedskommunikasjon fra NHH. Han er en oppdatert, kunnskapsrik og erfaren kursholder innen prosjekt- og ledelsesfag. Han eier og driver sitt eget foretak, Bedriftspartner hvor han i tillegg til foredrag og kursvirksomhet, også jobber med organisasjons- og lederutvikling på strategisk og operasjonelt nivå.

  Tidligere var han leder i Kongsberggruppen, der han var praktisk involvert i prosjekter over hele verden. Han startet sin karriere i marinen og har flere års fartstid fra undervannsbåt. Han er en dyktig pedagog med undervisningserfaring på bachelor og master nivå. Gjestrum kommuniserer lett på tvers av bransjer, organisasjonsnivåer og landegrenser.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: